Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Παππάς Γεώργιος

Ο Δρ. Γεώργιος Παππάς, καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Service Management, είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος «Financial Mathematics and Portfolio Optimization» από το Brunel University, UK 

Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Advanced Manufacturing Systems, ενώ το πρώτο του πτυχίο είναι B.Eng. in Mechanical Engineering.