Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Παπαδόπουλος Ανάργυρος

Ο Δρ. Ανάργυρος Παπαδόπουλος διδάσκει στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου και έχει 20ετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Εκπαίδευση:
• Πτυχίο Νομικής από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διεθνών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
• Μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων του Kent State University of Ohio, USA.
• PhD από το τμήμα Διεθνών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.