Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Φωτιάδης Δημήτρης

O κος Δημήτρης Φωτιάδης είναι καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2003 στο τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΑΤΕΙ της Αθήνας με 'Λίαν Καλώς'. Στη συνέχεια παρακολούθησε και περάτωσε με Distinction το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) 'Πληροφοριακά Συστήματα' του τμήματος Πληροφορικής του πανεπιστημίου του Surrey. Στο ίδιο τμήμα ολοκλήρωσε επιτυχώς και τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο 'Καινοτόμες δομές αναπαράστασης του σχήματος, ιδανικές για την αναγνώριση αντικειμένων, την ανάκτηση και την ταξονομική ταυτοποίηση'.

Έχοντας μελετήσει επιστημονικά πεδία, όπως η επεξεργασία ψηφιακής εικόνας και video, η ανάλυση σχήματος, η αναγνώριση προτύπων, η βιοπληροφορική κ.α., πρότεινε μια οικογένεια καινοτόμων αποτελεσματικών μεθόδων στον χώρο της αναγνώρισης προτύπων (IMCS/ICCS based methods) με άμεση μελλοντική εφαρμογή σε πληθώρα ερευνητικών και εμπορικών έργων.  Έχει εργαστεί για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου και καινοτόμου μοντέλου αναπαράστασης και περιγραφής ψηφιακά απεικονιζομένων αντικειμένων, μοντέλο το οποίο αποτελεί σημαντικό τμήμα ενός ευρύτερου τριετούς έργου (MORPHIDAS) χρηματοδοτούμενο από τον ερευνητικό οργανισμό 'Leverhulme Trust'. Σήμερα εργάζεται ως Medical Imaging Analyst-Consultant στην Blackbox, ως Ε-learning Consultant σε δυο ευρωπαϊκά προγράμματα και ως καθηγητής στο Ελληνοβρετανικό κολλέγιο.