Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Στενή επαφή με τους σπουδαστές

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.

 

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ, λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων που διαθέτει, έχει την δυνατότητα να ασχοληθεί προσωπικά με τον κάθε σπουδαστή θεωρώντας τον όχι απλά μια μονάδα αλλά αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Οι μικρές τάξεις (οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 25 άτομα) καθιστούν εφικτή την επικοινωνία και δίνουν την δυνατότητα καλύτερης κατανοήσεως και αφομοιώσεως του μαθήματος.

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ έχει βασικό σκοπό την ουσιαστική διδασκαλία. Ενδιαφέρεται οι σπουδαστές του "να μάθουν" και όχι απλώς να "περάσουν" το έτος. Οι καθηγητές δεν είναι απρόσιτοι και άγνωστοι.

Τέλος οι σπουδαστές, όπως και οι κηδεμόνες τους, έχουν την δυνατότητα να επισκέπτονται σε συγκεκριμένες ώρες κάθε εβδομάδα τους καθηγητές τους και να συζητούν μαζί τους για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.