Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η διδακτική μέθοδος

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ εισάγει τους σπουδαστές του στην βρετανική μεθοδολογία σπουδών και έρευνας και προωθεί την συνεργασία τους με το διδακτικό προσωπικό.

Το βρετανικό εκπαιδευτικό σύστημα απαιτεί:

  1. Την υποχρεωτική παρακολούθηση
  2. Την συστηματική εργασία στα εργαστήρια.
  3. Την υποχρεωτική εκπόνηση εργασιών ανά μάθημα.
  4. Την τακτική χρήση της βιβλιοθήκης.

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.