Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ο διεθνής εκπαιδευτικός όμιλος ΔΕΛΤΑ

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ιδρύθηκε ως προέκταση των δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ, ο οποίος ξεκίνησε το 1970 και είναι ίσως ο ευρύτερος (σε δραστηριότητες και γεωγραφική παρουσία) ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός της Ελλάδας.

Γι' αυτό τον λόγο το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί ένα τεράστιο πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικών μεθόδων και εκπαιδευτικών εμπειριών, που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν στα άλλα μέλη του Ομίλου.

Σήμερα όμως το Ελληνοβρετανικό είναι ένας εντελώς ανεξάρτητος οργανισμός χωρίς καμιά οικονομική σχέση με τις ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ή το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ, με τις οποίες όμως εξακολουθεί να έχει εκπαιδευτική συνεργασία όταν χρειάζεται.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο ΔΕΛΤΑ μπορείτε να βρείτε στον κόμβο www.delta-edu.org.