Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Μετεκπαίδευση στην Ψυχολογία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

 

Τα προγράμματα εξειδίκευσης απευθύνονται σε επαγγελματίες οι οποίοι έχουν σπουδάσει Ψυχολογία

ή  αντικείμενα συναφή με την τέχνη και επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους εμβαθύνοντας

σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν και θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα, επιλέγοντας το από το μενού αριστερά.