Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ευρυπιώτης Μιχάλης

Ο κ. Μιχάλης Ευρυπιώτης είναι κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Πτυχίου (MAITRISE) Διεθνούς Οικονομίας και Χρηματοδότησης του Πανεπιστημίου PARIS-1-SORBONNE, ενώ έχει δύο μεταπτυχιακά διπλώματα (DEA)  στις επιστήμες Διοίκησης και Μarketing και στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου PARIS-9-DAUPHINE. Είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος στη Οργάνωση, Διοίκηση και Μarketing των Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου PARIS-9-DAUPHINE. Για 10 χρόνια ήταν στέλεχος Εταιριών πετρελαιοειδών και από το 1996 είναι Ανώτερο Στέλεχος του ΟΤΕ (τελευταία θέση Δ/ντής Οργάνωσης και Ποιότητας). Από το 1995 έως το 2001 ήταν Eιδικός Επιστήμονας, Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήμια GRENOBLE, AIX-MARSEILLE, NANCY,  από το 1999 έως το 2007 Λέκτορας (Π.Δ. 407) στο Μarketing, στη Διοίκηση και Στρατηγική στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, από το 2004 έως το 2008 Επιστημονικός Συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθηνών  και από το 2008 έως σήμερα Λέκτορας (Π.Δ. 407) στην Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης από το 1999 έως σήμερα διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Έχει συμμετάσχει σε 5 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έχει πολλές δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.