Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Γλυμής Γιάννης

Ο κος Γιάννης Γλυμής είναι καθηγητής του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου, με εικοσαετή εκπαιδευτική εμπειρία. Διδάσκει μαθήματα Οικονομικών Επιστημών, Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη, Οικονομική Γεωγραφία, Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και το Θεσμικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον, Οικονομία της Επιχειρηματικής Διαχείρισης.

Εκπαίδευση:
Bachelor of Arts in Economics, Οικονομικές Επιστήμες
Albright College (Reading, Pennsylvania, USA)
Master’s Degree in Business Administration, MBA
Seton Hall University (South Orange, New Jersey, USA)
Δίπλωμα στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Seton Hall University (South Orange, New Jersey, USA)