Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Χατζηκιάν Ιωάννης

Ο Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και ειδικός για θέματα επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και απόκτησε την διδακτορική του διατριβή από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ήταν εγγεγραμμένος στο μητρώο συμβούλων του OECD ως Consultant in Management. Έχει διατελέσει στέλεχος και διευθυντής επιχειρήσεων και οργανισμών και έχει πάνω από 25 έτη επαγγελματική, συμβουλευτική και ερευνητική δραστηριότητα, στην Ελλάδα και διεθνώς σε τομείς όπως στρατηγικό σχεδιασμό, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, κλπ. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας (αριθμός αδείας: 998088634), της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και της International Society of Professional Innovation Management (ISPIM). Επίσης, έχει άσκησης επαγγέλματος – φοροτεχνικού Γ’ τάξης (αριθμός αδείας: 0062720) και είναι μέλος του μητρώου ΕΚΕΠΙΣ (α.μ.: 100985).

Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων (επιστημονικά άρθρα, μονογραφίες, και μελέτες) ειδικά σε θέματα management της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

Η πλέον πρόσφατη διεθνής εργασία του είναι Hatzikian, Y., Ninni, V. (2010). Innovation Indexes Performance and the Women Entrepreneurship: Greece  example, Lambert Academic Publishing, Germany.