Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η Βαθμολογία

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.

 

Οι σπουδαστές βαθμολογούνται σε κάθε μάθημα με τελική βαθμολογία επί τοις εκατό. Η συμμετοχή του κάθε μαθήματος στη διαμόρφωση του τελικού μέσου όρου της βαθμολογίας καθορίζεται από το συντελεστή βαρύτητας του κάθε μαθήματος ο οποίος είναι ανάλογος της βαρύτητας και της διάρκειάς του.

Στα εργαστηριακά μαθήματα, η επίδοση των σπουδαστών αξιολογείται από τις διάφορες εργασίες ή project που παραδίδουν.

Στα θεωρητικά μαθήματα οι σπουδαστές αξιολογούνται αναλόγως προς την επίδοσή τους κατά την διάρκεια του έτους και την επίδοσή τους στις τελικές εξετάσεις, που γίνονται στο τέλος του εκπαιδευτικού εξαμήνου ή έτους.

Οι σπουδαστές, σε περίπτωση που απουσιάσουν από τις τελικές εξετάσεις ή δεν υποβάλλουν την απαιτούμενη από το πρόγραμμα εργασία, απορρίπτονται στο αντίστοιχο μάθημα.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι σπουδαστές που έχουν συγκεντρώσει σε κάθε μάθημα τελική βαθμολογία άνω του 40%. Αντίθετα σπουδαστές που συγκεντρώνουν γενικό μέσο όρο τελικής βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα κάτω του 40% θεωρούνται αποτυχόντες. Τέλος, αν ο γενικός μέσος όρος είναι μεγαλύτερος του 40% αλλά η τελική βαθμολογία σε κάποια μαθήματα είναι κάτω του 40%, τότε, σύμφωνα με την Επιτροπή Εξετάσεων, ο σπουδαστής γίνεται δεκτός στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου.