Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Γιαννάτος Σπύρος

Ο κος Σπύρος Γιαννάτος ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών  του BRITISH ΗELLENIC COLLEGE και ακολούθως στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του UNIVERSITY OF WALES-COLLEGE OF CARDIFF, στην Μεγ. Βρετανία, απ’ όπου αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1994 [ΒΕng (Hons)], για να συνεχίσει τις σπουδές του ως μεταπτυχιακός πλέον φοιτητής στο Τμήμα Διαχείρισης Ενέργειας και περιβάλλοντος του UNIVERSITY OF GLAMORGAN, της Μ. Βρετανίας, απ’ όπου αποφοίτησε τον Οκτώβριο του 1995 [PgD].
Μετά παρακολούθησε και δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Στατιστικών Επιστημών του UNIVERSITY OF PORTSMOUTH, της Μ. Βρετανίας, από όπου και τελικά αποφοίτησε τον Οκτώβριο του 1997 [MSc].
Από τον Οκτώβριο του 1998 εργάστηκε ως Μηχανολόγος Μηχανικός κατ΄αρχάς στην τεχνική εταιρία «ΜΑΤΑΛΑΣ Α.Ε» και στην συνέχεια στην τεχνική εταιρία «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ» ασχολούμενος κυρίως με την επίβλεψη έργων και την σύνταξη οικονομοτεχνικών και επιχειρηματικών μελετών.
Σήμερα εργάζεται ως Μηχανολόγος Μηχανικός στην Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου.
Παράλληλα με τις προαναφερόμενες τεχνικές ασχολίες του διδάσκει μαθήματα της ειδικότητας του στο BRITISH HELLENIC COLLEGE.
Από το 1994 είναι μέλος του Institution of Mechanical Engineers (IΜechE) ενώ το 1999 έγινε μέλος του Engineering Council (ENG. C), και του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Chartered Engineer (CΕng).
Τέλος το 2000 έγινε και μέλος του European Federation of National Engineering Associations (FEANI) και του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του European Engineer (Eur ing). 
Από το 2004 είναι Πρόεδρος στον Σύλλογο Αποφοίτων του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ, ενώ από το 2006 είναι επίσημος αντιπρόσωπος του Institution of Mechanical Engineers στην Ελλάδα.