Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η φοίτηση

Η κανονική φοίτηση συνήθως διαρκεί 16 - 22 ώρες την εβδομάδα και είναι υποχρεωτική.

Τα τμήματα είναι ολιγάριθμα (έως 25 σπουδαστές ).

Η διδασκαλία στο ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ συμπληρώνεται με τους παρακάτω τρόπους:

Φροντιστήρια: Διαλέξεις - Συνέδρια Εκπαιδευτικές επισκέψεις:
Εφαρμόζεται ο φροντιστηριακός τύπος μαθημάτων (Tutorials), κατά τον οποίο οι σπουδαστές με ελλείψεις σε συγκερκιμένα μαθήματα έχουν την δυαντότητα να βελτιώσουν την επίδοσή τους μέσα από επιπλέον παραδόσεις και επαναλήψεις. Ο κύκλος εκπαιδεύσεως συμπληρώνεται με διαλέξεις και συμμετοχή σε συνέδρια που γίνονται σε αντικείμενα παράλληλα με τους τομείς σπουδών του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ. Ο κάθε τομέας οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εταιρείες, με συναφή αντικείμενα δραστηριότητας.

 

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.