Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Τα Βιβλία

Για κάθε μάθημα ο καθηγητής προτείνει ένα κύριο βιβλίο και δύο ή τρία συμπληρωματικά. Εξ άλλου, οι εργασίες που δίνονται στους σπουδαστές απαιτούν την χρησιμοποίηση πρόσθετων βιβλίων και περιοδικών.

Έτσι οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη.

 

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2020-21.