Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού "Άριστον Τεστ"

Τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού "Άριστον Τεστ"

 

Οι πανελλήνιες τελείωσαν!!!

Για όσους είστε ακόμα αναποφάσιστοι το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο χορηγεί το Τεστ Προσωπικότητας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Άριστον Τεστ»

 

«ΑΡΙΣΤΟΝ» CANDIDATES

(ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ)

 

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο προσφέρει το «Άριστον Τεστ» σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που επιθυμούν να ακολουθήσουν είτε την Ιδιωτική είτε τη Δημόσια Εκπαίδευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Επίσης το τεστ μπορεί να χορηγηθεί σε φοιτητές οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι με το αντικείμενο των σπουδών τους και θέλουν να κάνουν επαναπροσδιορισμό στις σπουδές ή την καριέρα τους.

Το «Άριστον» είναι ένα έγκυρο Ψυχομετρικό εργαλείο που ερευνά:

  • Την προσωπικότητα (Τύποι προσωπικότητας του Holland)
  • Τις κλίσεις
  • Τις Ικανότητες
  • Τις Δεξιότητες
  • Τα ενδιαφέροντα

Τέλος προσπαθεί να ταιριάξει όλα τα παραπάνω με τους αντίστοιχους τομείς σπουδών και τα επαγγέλματα.

Προτείνει στον κάθε υποψήφιο τις κατηγορίες επαγγελμάτων που ταιριάζουν με τις κλίσεις, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντα του.

Το τεστ χορηγείται στο Κολλέγιο και διαρκεί μία με μιάμιση  ώρα. Σε τρεις μέρες έρχονται τα αποτελέσματα από την Computer Academy. Ακολουθεί Συμβουλευτική μίας ώρας όπου γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων και καθοδήγηση του εφήβου ή του  νέου όσον αφορά τις προσωπικές του κλίσεις και ταλέντα, τις ιδιαιτερότητες της προσωπικότητάς του και τους επαγγελματικούς χώρους που του ταιριάζουν.

Το «Άριστον τεστ» βοηθά τους νέους και αυριανούς επαγγελματίες να επιλέξουν συνειδητά τις σπουδές που θα τους οδηγήσουν στο δρόμο της προσωπικής ευτυχίας και επαγγελματικής επιτυχίας.