Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Συμβουλευτική σπουδαστών

Συμβουλευτική Υποστήριξη σπουδαστών και Δημόσιες Σχέσεις: κ. Μαρία Καρκανιά
Student Councelling and Welfare Officer: Ms Maria Karkania

Στην προσπάθειά μας να είμαστε κοντά στους σπουδαστές μας και τις  ανάγκες τους, δημιουργήσαμε το γραφείο "Συμβουλευτικής". Κατά την   διάρκεια των φοιτητικών χρόνων οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν πολλές φορές προβλήματα άγχους, προβλήματα στις ενδοπροσωπικές τους σχέσεις, προβλήματα οικογενειακά.

Η ηλικία 18-22 στην οποία βρίσκεται το μεγαλύτερο κομμάτι των σπουδαστών μας είναι μία ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία. Από τη μία οι βιολογικές αλλαγές που ξεκινούν στην εφηβεία δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί με συνέπεια οι νέοι να βιώνουν  τεράστιες συναισθηματικές εντάσεις και αναταραχές, από την άλλη ως φοιτητές καλούνται να αναλάβουν ευθύνη απέναντι στη ζωή τους και να μπουν σε μία διαδικασία σοβαρής και ώριμης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων τους. Αυτό από μόνο του δημιουργεί στους σπουδαστές πολύ έντονο στρες και εμείς οι γονείς, οι καθηγητές, οι σύμβουλοι οφείλουμε να είμαστε κοντά τους για να τους βοηθήσουμε να ισορροπήσουν στην προσπάθεια αυτή.

Επίσης πολλοί από τους σπουδαστές μας έρχονται από την επαρχία και είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που μένουν μόνοι στην Αθήνα μακριά από τους γονείς τους. Σε αυτή την περίπτωση οι νέοι αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με μία διπλή πρόκληση. Την προσωπική ενδυνάμωση και διαχείριση της ανεξαρτησίας τους και την προσπάθεια να επιτύχουν στις σπουδές τους.

Οι σπουδαστές δικαιούνται να έχουν δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσα στο Κολλέγιο δύο φορές το μήνα κατόπιν ραντεβού ή πιο συχνά εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Πέρα απ’ αυτό, διοργανώνουμε ετησίως ένα πλήθος δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι σπουδαστές. Σε συνεργασία με ομάδες σπουδαστών κατά περίπτωση οργανώνουμε φοιτητικά πάρτυ, μονοήμερες ή πολυήμερες εκδρομές, διαλέξεις και σεμινάρια, Ημερίδες, Ημέρες Καριέρας, αθλητικές εκδηλώσεις.

Όλα τα παραπάνω γίνονται με στόχο να δημιουργηθεί ένα ζεστό κλίμα φοίτησης, ευνοϊκό για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών μας αλλά και για την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησής τους σε εμάς.