Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ariston Learning Styles Test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
  • ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ- ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το Ελληνοβρετανικό προσφέρει το τεστ "ARISTON LEARNING STYLES"

Το τεστ αυτό  βοηθάει  το παιδί ή τον νέο να ανακαλύψει με ποιο ημισφαίριο λειτουργεί το δεξί ,το αριστερό ή και με τα δύο.

Το αριστερό ημισφαίριο αντιπροσωπεύει την λογική, την επιστημονική σκέψη, τη μεθοδολογία, τη συνειδητή σκέψη, τους κανόνες. Το δεξί ημισφαίριο συνδέεται με την φαντασία, τις τέχνες, την διαίσθηση, την πρακτική ευφυΐα.

Ανακαλύπτοντας κανείς  το ποσοστό στο οποίο χρησιμοποιεί το δεξί ή το αριστερό ημισφαίριο, μπορεί να αποκτήσει αυτογνωσία, να βρει τις κλίσεις και τα ταλέντα του, να καταλάβει σε ποιο αντικείμενο σπουδών θα μπορούσε να προχωρήσει, ποιο επάγγελμα του ταιριάζει.

Επίσης ανιχνεύει τις μαθησιακές δυνατότητες του μαθητού ή του σπουδαστή , τις  δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος μάθησης που ταιριάζει στην προσωπικότητά του.

Το τεστ ανιχνεύει το μαθησιακό τύπο του νέου και τον βοηθά να ανακαλύψει τον καταλληλότερο τρόπο μάθησης για τον ίδιο. Ο μαθησιακός τύπος ενός ανθρώπου μπορεί να είναι ακουστικός, οπτικός, λεκτικός, κιναισθητικός, διαπροσωπικός, ενδοπροσωπικός.

Το τεστ βασίζεται σε στατιστική έρευνα και η ανάλυση των αποτελεσμάτων γίνεται από την Computer Academy.

Βασίζεται σε μία πρωτοποριακή θεωρία σχετικά με την αξιολόγηση των γνωσιακών ικανοτήτων.

Τα αποτελέσματα αναλύονται από την πιστοποιημένη παιδαγωγό και σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Μαρία Καρκανιά.