Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Το κεντρικό σύστημα πληροφορικής

Το κεντρικό σύστημα πληροφορικής του BHCΑπό το 1991 η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής. Οι υπάλληλοι της Γραμματείας και οι Διευθυντές έχουν πρόσβαση σε ένα Κεντρικό Υπολογιστή, στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία του κάθε σπουδαστού μαζί με τις απουσίες και τις βαθμολογίες του.

Έτσι είναι πολύ εύκολη η άμεση αναζήτηση στοιχείων, όταν χρειάζεται, καθώς και η άμεση παροχή πληροφοριών για την πρόοδο του κάθε σπουδαστού τόσο στον ίδιο όσο και στους γονείς του.