Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Internet

Internet στο BHC

Από το 1996 το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ δημιούργησε ένα δικό του κόμβο INTERNETμε σκοπούς.

i) την εξάσκηση των σπουδαστών στη χρήση του νέου παγκοσμίου δικτύου.

ii) τον προγραμματισμό για το νέο αυτό περιβάλλον.

iii) την άντληση πληροφοριών που χρειάζονται για πραγματικές σπουδές.

Το τοπικό εκπαιδευτικό δίκτυο του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ περιλαμβάνει 35 τερματικούς σταθμούς και λειτουργεί σε δωδεκάωρη βάση.

Εξ άλλου στα δύο κτίρια του Κολλεγίου προσφέρεται ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο.