Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ βοηθά τους σπουδαστές του τόσο στην επιλογή κατευθύνσεως για τις μετέπειτα σπουδές τους στα βρετανικά Πανεπιστήμια όσο και σε ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα αρχίζοντας τις σπουδές του ο νέος σπουδαστής έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα ενημερωτικό πρόγραμμα επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού. Έτσι του δίνεται η δυνατότητα για διερεύνηση όλων των πιθανών ειδικοτήτων ή επαγγελμάτων, που αντιστοιχούν στον τομέα σπουδών του.

Επίσης οι σπουδαστές διδάσκονται πώς να συμπληρώνουν ένα βιογραφικό σημείωμα, πώς να φέρονται σε μια προσωπική συνέντευξη, καθώς και πώς να ερευνούν για την πιο κατάλληλη εργασία ανάλογα με τις σπουδές τους.

Εξ άλλου ο κάθε σπουδαστής σε προσωπική συνεργασία με τον Διευθυντή του μπορεί να ενημερωθεί αποκλειστικά για το δικό του αντικείμενο σπουδών και τις δυνατότητες αποκτήσεως μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη Μεγ. Βρετανία ή αλλού.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με διαλέξεις που πραγματοποιούνται από καθηγητές ή άλλους επιστήμονες, με θέματα που αντιστοιχούν στους τομείς σπουδών του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ και με επισκέψεις σε μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες.

Κατά την διάρκεια αυτών των επισκέψεων οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία πέρα από την εμπέδωση της θεωρίας, να κατανοήσουν ποιο είναι το περιβάλλον, στο οποίο θα εργασθούν μετά την αποφοίτησή τους.