Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Τα εργαστήρια τεχνολογίας

Τα εργαστήρια ΤεχνολογίαςΤο ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ διαθέτει σύγχρονα εργαστήρια για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων Μηχανικών.

Τα εργαστήρια αυτά περιλαμβάνουν σύγχρονο εξοπλισμό, που επιτρέπει στους σπουδαστές να ασκούνται πραγματικά σε όλα τα αντικείμενα που καλύπτουν τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.