Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Αρχιτεκτονική

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ προσφέρει στους σπουδαστές την δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Βρετανικά Πανεπιστήμια, για να αποκτήσουν πτυχίο Bachelor στην Αρχιτεκτονική.   Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των αφοσιωμένων φοιτητών που αποκτούν το Diploma in Architectural Technology με ικανοποιητική βαθμολογία απευθείας στο 2ο έτος.  Σημειώνουμε, ότι στην ειδικότητα Αρχιτεκτονικής, τα Βρετανικά Πανεπιστήμια είναι δυνατόν να ζητήσουν υψηλή βαθμολογία, καθώς και δείγμα των εργασιών (portfolio) των αποφοίτων του τμήματός μας Architectural Technology.  Εξ άλλου, οι ανωτέρω σπουδαστές πρέπει να έχουν πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας IELTS με βαθμό 6.0 τουλάχιστον.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Να εφοδιάσει τους φοιτητές του προγράμματος με τις απαραίτητες γνώσεις καλών τεχνών, ειδικά ως προς την επιρροή τους στην ποιότητα του αρχιτεκτονικού σχεδίου.
 • Να διευρύνει και να ενισχύσει τις ερευνητικές, επικοινωνιακές και νοητικές ικανότητες των φοιτητών, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που διεγείρει το ενδιαφέρον των φοιτητών.
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών, ώστε να ξεκινήσουν να δημιουργούν αρχιτεκτονικά σχέδια που ικανοποιούν τόσο την αισθητική όσο και τις τεχνικές απαιτήσεις.
 • Να διεγείρει την φαντασία των φοιτητών.
 • Να εισάγει τους φοιτητές στο σχέδιο πόλης και τις ανάγκες των μεγάλων πόλεων.
 • Να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές έχουν επαρκή γνώση της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής, και των σχετικών τεχνών, τεχνολογιών και ανθρωπιστικών επιστημών.
 • Να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές αρχές κατανόησης των φυσικών προβλημάτων, τεχνολογιών και λειτουργιών των κτιρίων, έτσι ώστε να μπορούν να τα εφοδιάσουν με τις εσωτερικές συνθήκες άνεσης και προστασίας απέναντι στις κλιματολογικές συνθήκες.
 • Να αναπτύξει τις ικανότητες των σπουδαστών, έτσι ώστε να εφαρμόσουν τις τεχνικές των σύγχρονων συστημάτων Πληροφορικής στην σχεδιαστική διαδικασία.

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Για την υποστήριξη των σπουδαστών του τμήματος Αρχιτεκτονικής λειτουργεί εργαστήριο Αρχιτεκτονικής (studio), το οποίο είναι ο βασικός χώρος εργασίας των σπουδαστών της Αρχιτεκτονικής. Εκτός από κλασικά τραπέζια σχεδίων περιλαμβάνει ισχυρούς υπολογιστές με σαρωτές και κατάλληλους εκτυπωτές για την ηλεκτρονική παραγωγή η αντιγραφή των σχεδίων. Οι σπουδαστές της Αρχιτεκτονικής εξ άλλου αναλαμβάνουν και πρόσθετα έργα κατασκευής στερεών αντικειμένων, τα οποία αντιστοιχούν στα τρισδιάστατα σχέδιά τους. Στο τέλος του κάθε έτους γίνεται Έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται τα καλύτερα έργα των δύο ετών. Εξ άλλου λειτουργούν και τα απαραίτητα εργαστήρια Πληροφορικής για διδασκαλία τόσο των βασικών δεξιοτήτων Πληροφορικής, όσο και των ειδικών Αρχιτεκτονικών Προγραμμάτων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

DIPLOMA IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY

 


 FIRST YEAR

 1. Introduction to Information Technology I
 2. English I
 3. Architectural Studio I
 4. History of Architecture I
 5. Technical and free-hand Drawing (*)
 6. Introduction to Information Technology II
 7. English II
 8. Architectural Studio II
 9. History of Architecture II
 10. IT & Visual Representation
 11. Visual Studies

 (*)This module is compulsory for students without any prior knowledge and experience on drawing

 SECOND YEAR

 1. English
 2. Architectural Studio III
 3. History of Architecture III
 4. Sustainable Construction I
 5. Introduction to CAD
 6. Materials for Architects
 7. English
 8. Architectural Studio IV
 9. History of Architecture IV
 10. Sustainable Construction II
 11. Architectural Theory
 12. Materials Lab for Architects
 13. Professional Studies for Architects