Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Διοίκηση επιχειρήσεων

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκή διοίκηση επιχειρήσεωνΤο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι διαρθρωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει την θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εξάσκηση που είναι απαραίτητη για τους νέους που σκοπεύουν να εργασθούν ως στελέχη σε ένα σύγχρονο ελληνικό και ευρωπαϊκό επαγγελματικό περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι αυτού του τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με την διοίκηση επιχειρήσεων, το διεθνές εμπόριο, τις επενδύσεις και την χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Επί πλέον η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και το υψηλό επίπεδο γνώσεων στην πληροφορική διευρύνουν σημαντικά τους τομείς απασχόλησης τόσο στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.

 

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα οι σπουδαστές παρακολουθούν και εργαστηριακά μαθήματα για εκμάθηση του χειρισμού Η/Υ και της χρήσης τους για συγκεκριμένες επιχειρηματικές εφαρμογές.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1st Year

1.      Microeconomics

2.      Introduction to Computing

3.      Economic Geography

4.      Quantitative Methods I

5.      Introduction to Business Practice

6.      English I

7.      Macroeconomics

8.      Research Methods

9.      Quantitative Methods II

10.  English II

 

2nd Year

1.      Introduction to Management

2.      Introduction to Accounting I

3.      Introduction to Marketing

4.      English III

5.      Management Information Systems

6.      Introduction to Accounting II

7.      Human Resource Management

8.      English IV

 

3rd Year

1.      Introduction to EU Business

2.      Business Law

3.      Managerial Economics

4.      English V

5.      Management Accounting

6.      Small Business Management

7.      Corporate Finance

8.      English VI

 

4th Year

1.      Principles of  International  Trade

2.      Corporate Strategy

3.      Marketing Management

4.      English VII

5.      Operations Management

6.      Banking & Finance / Marketing Research

7.      English VIII

8.      THESIS

 

Σχεδιάζεται τροποποίηση του προγράμματος σπουδών των δύο τελευταίων ετών ώστε να οδηγεί σε τρία ξεχωριστά πτυχία: στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων και στην Λογιστική Επιχειρήσεων.