Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η εγγραφή στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Οι σπουδαστές που γίνονται αποδεκτοί από το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ εγγράφονται και στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.

Η εγγραφή των σπουδαστών στο μητρώο του Πανεπιστημίου γίνεται αρχικά ηλεκτρονικά.

Η αποδοχή ολοκληρώνεται με την επίσημη βεβαίωση εγγραφής (Registration Certificate) του Πανεπιστημίου, που δίνεται μέσω του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ σε κάθε σπουδαστή.

Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν Αναλυτικές Βαθμολογίες και Εκθέσεις Προόδου από το Πανεπιστήμιο, κάθε εξάμηνο, για όλη την διάρκεια των σπουδών τους.