Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η διαδικασία εγγραφής

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ο σπουδαστής παραλαμβάνει και συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής από την Γραμματεία του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ την οποία πρέπει να επιστρέψει συμπληρωμένη μέσα σε δέκα μέρες το αργότερο, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο το οποίο συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα. Η απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου ανακοινώνεται προσωπικά στον κάθε ενδιαφερόμενο το αργότερο μέσα σε μία εβδομάδα.  

Κατόπιν ο κατάλογος με τους εγγραφέντες αποστέλλεται στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

 

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.