Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Προγράμματα για μηχανικούς

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

Δείτε το φυλλάδιο των μηχανικών

Προγράμματα για μηχανικούςΤΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα πλήρη προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα είναι διετούς διάρκειας με ελάχιστη υποχρεωτική παρακολούθηση 16 ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 26 εβδομάδες τον χρόνο.

Υπάρχουν τρείς ειδικεύσεις:

 • Mechanical Engineering
 • Civil Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering

Το πρόγραμμα του πρώτου έτους είναι κοινό για όλες τις ειδικεύσεις.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων εξασφαλίζει στους αποφοίτους συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση βρετανικού πανεπιστημιακού πτυχίου (BACHELOR).

Από το 2008 ο Τομέας Αρχιτεκτονικής ξεχωρίστηκε από τα υπόλοιπα προγράμματα για Μηχανικούς και έγινε ανεξάρτητος.

Στο τέλος της διετούς φοίτησης στην Ελλάδα οι απόφοιτοι αποκτούν Πιστοποιητικό Ανώτερης Εκπαίδευσης του βρετανικού Πανεπιστημίου σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες. Από το 2012 – 2013 θα ξεκινήσουν συνεργασίες και με άλλα πανεπιστήμια.

Με το δίπλωμα αυτό μπορούν να συνεχίσουν σπουδές στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο ή άλλα πανεπιστήμια για απόκτηση του πτυχίου BACHELOR μετά από 2 πρόσθετα έτη σπουδών.

Οι προϋποθέσεις εγγραφής είναι ίδιες με αυτές των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Σπουδών στην Ελλάδα.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

DIPLOMA IN ENGINEERING

COMMON FIRST YEAR

1. Introduction to Engineering

2. Mathematics I

3. Physics

4. Introduction to Information Technology

5. Engineering Laboratory I

6. English I

7. Introduction to Engineering - Statics

8. Mathematics II

9. Professional Studies

10. Introduction to Information Technology

11. Enginnering Laboratory II

12. English II

 

DIPLOMA IN MECHANICAL ENGINEERING

 

SECOND YEAR

 

1. Engineering Analysis I

2. Mechanics - Dynamics

3. Fluid Mechanics

4. Materials & Manufacture

5. Introduction to CAD

6. Engineering Design, Drawing

7. Introduction to Aerospace Engineering I

8. English

9. Engineering Analysis II

10. Mechanics of Materials

11. Thermodynamics

12. Engn Lab, Experimentation, Packages

13. Electromagnetics and Circuits

14. Electrical Technology

15. Introduction to Aerospace Engineering

16. English

 

DIPLOMA IN CIVIL ENGINEERING

SECOND YEAR

1. Engineering Analysis

2. Mechanics - Dynamics

3. Fluid Mechanics

4. Materials

5. Introduction to CAD

6. Introduction to Environmental Engineering

7. Soil Mechanics and Construction

8. English

9. Engineering Analysis II

10. Mechanics of Materials

11. Structural Mechanics

12. Engng Labs, Experimentation, Packages

13. Civil Engineering Applications with CAD

14. Environmental Engineering

15. Surveying and Engineering Geology

16. English

 

DIPLOMA IN ELECTRICAL - ELECTRONIC ENGINEERING

SECOND YEAR

1. Quantitative Engineering Analysis I

2. Electronics 1 and Electronic Materials

3. Laboratory 1 and Professional Skills

4. Network Analysis

5. Electromagnetics & Electrical Materials

6. English III

7. Quantitative Engineering Analysis II

8. Electronics Engineering II

9. Laboratory II

10. Engineering Systems Analysis II

11. Power Engineering

12. English IV

 

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Για τους σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές σε άλλα βρετανικά Πανεπιστήμια, το Ελληνοβρετανικό παρέχει κάθε βοήθεια στην διαδικασία υποβολής και προωθήσεως των αιτήσεων τους.

Οι σπουδαστές επιλέγουν το πρόγραμμα σπουδών που τους ενδιαφέρει με την βοήθεια του αρμόδιου εκπαιδευτικού συντονιστού.

Η τελική απόφαση για το εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα δεχθεί τον κάθε σπουδαστή λαμβάνεται με βάση την επιθυμία του σπουδαστού, τον βαθμό αποφοιτήσεως και τον αριθμό θέσεων του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
 


ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Οι επαγγελματίες μηχανικοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό απασχολήσεων.

Είναι απαραίτητοι σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, των δημοσίων έργων και κατασκευών με αρμοδιότητες που ποικίλουν από τον προγραμματισμό, έρευνα και ανάπτυξη μέχρι τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων παντός είδους.

Έχουν τη δυνατότητα να ανέλθουν σε υπεύθυνες θέσεις σε παραγωγικούς φορείς και σε ερευνητικά ινστιτούτα, που ασχολούνται με θέματα ενέργειας, άμυνας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, υγείας και εκπαίδευσης.

Για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία απαιτείται συνεχής κατάλληλη επιμόρφωση πάνω στις σύγχρονες εφαρμογές και αντίληψη των ευθυνών, που αναλαμβάνουν για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.

Εξ άλλου η καλή γνώση της πληροφορικής θεωρείται απαραίτητη για όλους τους σύγχρονους μηχανικούς.


ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα του υπόλοιπου προγράμματος σπουδών.
Τα εργαστήρια τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα καλύπτουν το πρόγραμμα του τομέα, στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Μηχανουργικής Τεχνολογίας
 • Μηχανολογίας
 • Τεχνολογίας Υλικών
 • Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών
 • Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχεδιάσεως με την βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CAD)

 

ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΠΤΥΧΙΑ

Πρώτο Πιστοποιητικό (Certificate HE) Στο τέλος του δεύτερου έτους οι απόφοιτοι αποκτούν Πιστοποιητικό Ανώτατης Εκπαίδευσης (Certificate of Higher Education) του βρετανικού Πανεπιστημίου.
  Το Πιστοποιητικό απονέμεται από το βρετανικό Πανεπιστήμιο.
Πανεπιστημιακό Πτυχίο (Bachelor)

Οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού με ικανοποιητικό βαθμό μπορούν μετά από αίτησή τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο (ή και άλλα Βρετανικά Πανεπιστήμια) και να αποκτήσουν το πτυχίο B.Sc. (BACHELOR of Science) η B. Eng. (BACHELOR of Εngineering) του πανεπιστημίου μετά από 2 χρόνια σπουδών ακόμα.

Εξ άλλου οι ανωτέρω σπουδαστές πρέπει να έχουν πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας IELTS με βαθμό 6.0 τουλάχιστον.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Οι σπουδαστές που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο ή άλλα βρετανικά πανεπιστήμια, μπορούν να ειδικευθούν στα ακόλουθα αντικείμενα ανά τομέα και να αποκτήσουν αντίστοιχο πτυχίο BACHELOR.

Τομέας Μηχανολόγων Μηχανικών (Mechanical Engineering)

 • Mechanical Engineering
 • Mechanical and Manufacturing Engineering
 • Integrated Engineering

Τομέας Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electrical - Electronic Engineering)

 • Electrical and Electronic Engineering
 • Electronic Engineering

Τομέας Πολιτικών Μηχανικών (Civil Engineering)

 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering