Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Πληροφορική

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Πληροφορική

Σκοπός του προγράμματος σπουδών του τομέα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ είναι να δώσει στους σπουδαστές μια ολοκληρωμένη γνώση σε θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής σε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μια τέτοια  προετοιμασία, επιτρέπει στους αποφοίτους να ενταχθούν ταχύτατα σε ένα σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον και τους εξασφαλίζει την προοπτική μιας καλής επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε μεγάλο αριθμό τομέων και επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής ή με την διαχείριση και την διακίνηση πληροφοριών, όπως για παράδειγμα στο τραπεζικό σύστημα, σε εταιρείες λογισμικού και γενικότερα σε τμήματα μηχανογράφησης οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού.

Εξ άλλου η άριστη γνώση της αγγλικής διευρύνει σημαντικά τους τομείς απασχόλησης τόσο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης.

 

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στα σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο Έτος

1. Academic English I

2. Data Structures

3. Calculus

4. Computer Skills I

5. Introduction to computer H/W, Operating Systems

6. Academic English II

7. Introduction to Programming

8. Introduction  to Probability and Statistics

9. Computer Skills II

10. Introduction to Communication & Telematics

 

2ο Έτος

1. Academic English III

2. Object oriented languages I (JAVA)

3. RDBMS Applications Development

4. Personal Development I

5. Academic English IV

6. Object oriented languages II (JAVA)

7. Web & Social Media

8. Personal Development II

 

3ο Έτος

1.      English V

2.      RDBMS 1

3.      Systems Development & Software Engineering

4.      Business Management and Org. Behavior

5.      Object Oriented Languages 2 (Visual Basic)

6.      English VI

7.      RDBMS 2

8.      M.I.S &  e-Commerce

9.      WEB tools and programming

10.  Programming in C++

 

4o Έτος

1.      Advanced English I

2.      Research Methods

3.      Project Management

4.      Distributed Systems

5.      Expert systems

6.      Final Project

7.      Advanced English II

8.      Fundamentals of Multimedia and scripting

9.      Final Project