Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ψυχολογία

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ψυχολογία

Οι κοινωνικές και οι οικονομικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία, στην οποία τα άτομα ζουν σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και συνεχών μεταβολών.

Έτσι έχουν αυξηθεί εκείνοι, οι οποίοι έχουν ανάγκη ενός επιστημονικού συμβούλου, όπως είναι ο σημερινός ψυχολόγος.

Σήμερα όμως οι επαγγελματίες ψυχολόγοι δεν ασχολούνται κυρίως ή μόνο με τα ψυχολογικά προβλήματα των ατόμων.

Ο τομέας του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, η διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, η διαφήμιση κλπ είναι τομείς στους οποίους δημιουργούνται καθημερινά πολλές θέσεις εργασίας για επαγγελματίες του κλάδου.

Όλες τις παραπάνω ανάγκες μπορούν να καλύψουν οι απόφοιτοι του τμήματος Ψυχολογίας.

Μετά από κατάλληλη εξειδίκευση ή μεταπτυχιακές σπουδές, οι απόφοιτοι μπορούν στη συνέχεια να απασχοληθούν στους τομείς:

_  Κλινικής Ψυχολογίας

_  Παιδοψυχολογίας

_  Συμβουλευτικής

_  Ψυχολογίας της Υγείας

_  Κοινωνικής Ψυχολογίας

_  Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

_  Ψυχολογίας του Περιβάλλοντος

 

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στα σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής του Κολλεγίου.

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

FIRST YEAR

1. Introduction to Psychology I

2. Introduction to Psychology II

3. History of Psychology I

4. History of Psychology II

5. Introduction to Statistics I

6. Introduction to Statistics II

7. Introduction to Research Methods I

8. Introduction to Research Methods II

9. Computing I

10. Computing II

11. English

 

SECOND YEAR

1. Introduction to Social Psychology I

2. Introduction to Social Psychology II

3. Statistics & Computer - Aided Data Analysis I

4. Statistics & Computer - Aided Data Analysis II

5. Developmental Psychology I 

6. Developmental Psychology II

7. Introduction to Biological Psychology I

8. Introduction to Biological Psychology II

9. Cognitive Psychology I

10. Cognitive Psychology II

11. Research methods in Social Science I

12. Research methods in Social Science II

13. English

 

 

THIRD YEAR

1. Psychological Testing

2. Research Experience

3. Developmental Social Psychology

4. Theories of Personality

5. Motivation & Emotion

6. Principles of Counseling

7. Health Psychology

8. Organization of Psychology

9. Cons. Psychology

10. English Language and Study Skills

 

FOURTH YEAR

1. Abnormal Psychology

2. Theory & Practice of Group Counseling

3. Advanced Social Psychology

4. Schools of Psychotherapy

5. Ethics in Psychology

6. Current topics in Psychology

7. Social Cognition

8. Research Project

9. English Language and Study Skills

10. Seminars in Abnormal Psychology

11. Honours / Dissertation