Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Οι αρχές λειτουργίας

ΝΑΙ ΟΧΙ
Στην λογική οργάνωση και δημιουργία κλίματος σεβασμού των σπουδαστών προς τους καθηγητές και αντιστρόφως Στην αποδιοργάνωση και απειθαρχία
Στην επίπονη προσπάθεια για μόρφωση που εξασφαλίζει περήφανη συμμετοχή του κάθε ατόμου στην ανάπτυξη της χώρας Στο κυνήγι του χαρτιού που εξασφαλίζει μία καρέκλα ακόμα και αν δεν έχει αντίκρισμα με πραγματικές γνώσεις
Στην εντατική και μείζονα προσπάθεια Στην ελάσσονα προσπάθεια και την «αποεντατικοποίηση»
Στην ουσιαστική μελέτη, εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων σε κάθε αντικείμενο Στο μοναδικό και ένα σύγγραμμα
Στην συνεχή ενασχόληση στα εργαστήρια και τις βιβλιοθήκες Στην άσκοπη σπατάλη ωρών έξω από το Ελληνοβρετανικό
Στην υποχρεωτική αλλά συνειδητή και δημιουργική παρακολούθηση Στην προαιρετική παρακολούθηση των μαθημάτων
Στις εξετάσεις για απόδειξη της πραγματικής σπουδής κάθε γνωστικού αντικειμένου Στις εξετάσεις με βάση συγκεκριμένες παραγράφους ή σελίδες του ενός συγγράματος

 

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ κατά το 2013-14 προσέφερε 7 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά Βρετανικά Πανεπιστημιακά Προγράμματα. Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.