Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Διεθνείς σχέσεις

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  δραστηριοποιείται συστηματικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην εκπαίδευση, συμβάλλοντας έτσι στην βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ έχει αναπτύξει μια μεγάλη σειρά διεθνών συνεργασιών μέσω της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά και άλλα προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση προγραμμάτων COST, FORCE, LEONARDO, SOCRATES, TEMPUS, PETRA και Lifelong Learning Programme. Περισσότερες πληροφορίες για τα διεθνικά προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ (είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για όλα αυτά τα προγράμματα το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων έχει αναπτύξει ένα διεθνικό δίκτυο συνεργασιών με Πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Το δίκτυο αυτών των διεθνών συνεργασιών αποτελείται από εκπαιδευτικούς φορείς κυρίως από την Ισπανία, την Ιταλία, την Βουλγαρία, την Αυστρία, την Ρουμανία, την Λετονία, το Βέλγιο και την Πολωνία .

Τα περισσότερα προγράμματα αφορούν την διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε Ξένους (μέσω του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) και την ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας και του Αγροτουρισμού (και μέσω της αδελφής εταιρείας μας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  ΕΥΡΑΝΕΚ).