Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η ιδρυτική διακήρυξη

5 Σεπτεμβρίου 1990

Στόχος

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ιδρύθηκε με αντικείμενο την δημιουργία ενός σύγχρονου ιδιωτικού εκπαιδευτικού οργανισμού στον χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, όταν αυτό επιτραπεί από το Σύνταγμα.

Η γενική διαπίστωση, ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα υστερεί ποιοτικά και ποσοτικά για πολλούς λόγους σε σχέση με τις προσδοκίες των νέων αλλά και όλης της κοινωνίας, μας οδήγησε σ’ αυτή την απόφαση. Βεβαίως έχουμε πλήρη επίγνωση των τεραστίων δυσκολιών που συνεπάγεται η επιδίωξη ενός τέτοιου στόχου.

Πιστεύουμε, ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία θα δουν θετικά μια τέτοια πρωτοβουλία όχι μόνο για τα ίδια τα κατ’ ευθείαν αποτελέσματά της αλλά και για την έμμεση επίδρασή της στην βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Ο πυρήνας της σκέψεως μας και η βάση της στρατηγικής μας είναι η προσπάθεια μεταφύτευσης και ανάπτυξης στον ελληνικό χώρο (με τις κατάλληλες βέβαια προσαρμογές) ενός εκπαιδευτικού συστήματος που λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο και το οποίο έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία χιλιάδες Έλληνες προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Πρόκειται για το Βρετανικό Εκπαιδευτικό Σύστημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ένα σύστημα που έχει δημιουργηθεί σε πανεπιστήμια πραγματικά αυτόνομα, που αναπτύσσονται χωρίς να ελέγχονται ασφυκτικά από το κράτος.

Η συνεργασία μας με βρετανικό πανεπιστήμιο εγγυάται την ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών στην Ελλάδα και την δυνατότητα συνέχισής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και όπου αλλού στον κόσμο.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Οι βασικές μας κατευθύνσεις είναι:

i) Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσιτής σε όλους τους σπουδαστές που έχουν την ικανότητα και την θέληση.

ii) Εξασφάλιση συνεχούς σύνδεσης με την αγορά εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ενωμένη Ευρώπη.

iii) Συνεχής επικοινωνία με τους ευρωπαϊκούς πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς χώρους.

iv) Συμβολή στην επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

v) Συνεργασία με ξένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς χωρίς απώλεια μιας δημιουργικής επαφής με την μακρόχρονη ελληνική παράδοση.

vi) Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και επιστημονικών διεθνών συνεργασιών στα πλαίσια της Ε.E.

vii) Παροχή ευκαιριών για εκμάθηση ευρωπαϊκών γλωσσών με παράλληλη έμφαση στην καλλιέργεια και την βελτίωση της Ελληνικής.

 

ΜΕΣΑ

Ο τρόπος και τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι:

*Δημιουργία και διατήρηση ενός συνόλου καθηγητών, σπουδαστών και διοικητικού προσωπικού αφοσιωμένων στην επίτευξη των κοινών στόχων.

* Επιλογή σπουδαστών μεταξύ εκείνων των αποφοίτων λυκείου, που πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν.

* Εξασφάλιση της απαραίτητης σύγχρονης και λειτουργικής υλικο- τεχνικής υποδομής (κτίρια, εργαστήρια, βιβλιοθήκες κλπ).

* Αποφυγή απώλειας έστω και μίας διδακτικής ώρας για οποιονδήποτε λόγο.

* Συνεχής και τακτική φοίτηση των σπουδαστών.

* Μελέτη με βάση συνιστώμενη βιβλιογραφία και όχι ένα μόνο βιβλίο για κάθε μάθημα.

* Υποχρεωτική εργασία στα εργαστήρια.

* Ενθάρρυνση για χρήση της βιβλιοθήκης.

* Συνεχής παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών και βαθμολογία τους κατά την διάρκεια της φοίτησης και όχι μόνο στο τέλος κάθε έτους.

* Προετοιμασία για τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

* Εξάσκηση στην έρευνα και την αναζήτηση λύσεων σε απλά και πολύπλοκα προβλήματα της κάθε επιστήμης.

 

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ κατά το 2013-14 προσέφερε 7 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά Βρετανικά Πανεπιστημιακά Προγράμματα. Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2018-19.