Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Το Ελληνοβρετανικό

Η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό την προσφορά σε αποφοίτους λυκείου της δυνατότητας παρακολούθησης Βρετανικών Πανεπιστημιακών Σπουδών στην Ελλάδα.

'Ετσι έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας Άδεια Ιδρύσεως Κολλεγίου τον Ιούνιο του 2009, Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης τον Ιούλιο του 2010 και νέα άδεια λειτουργίας Κολλεγίου τον Σεπτέμβριο του 2013  (Υ.Α. 119645/30-8-2013, ΦΕΚ 2277/12-9-2013).

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ κατά το 2013-14 προσέφερε 7 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά Βρετανικά Πανεπιστημιακά Προγράμματα. Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

Σημειώνουμε ότι από το 1995 η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ενσωμάτωσε σαν έναν ξεχωριστό τομέα το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού με το όνομα  "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ", το οποίο ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη μεθόδων και εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ενώ παραλλήλως προσφέρει και μία μεγάλη σειρά προγραμμάτων διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού.

Τέλος, η εταιρεία έχει μεγάλη διεθνική δραστηριότητα στην εκτέλεση εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων στους τομείς της ελληνικής γλώσσας (μέσω του Κέντρου Ελληνικών "Μέγας Αλέξανδρος") αλλά και της Βιολογικής Γεωργίας και Αγροτουρισμού μέσω της αδελφής εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Εξ άλλου, κατανοώντας την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση, η ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ προχώρησε στην ίδρυση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΩΝ, μέσω του οποίου αναπτύσσει εφαρμοσμένη έρευνα σε αυτόν τον νέο επιστημονικό κλάδο ενώ παραλλήλως προσφέρει μια μεγάλη σειρά σεμιναρίων, μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων, για επαγγελματική εξειδίκευση και για γενική μόρφωση σε πολλούς σχετικούς τομείς.