Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η ίδρυση

Η ίδρυση του BHC

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ είναι ένας σχετικά νέος εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με στόχο την προσφορά σπουδών υψηλής στάθμης σε συνεργασία με Βρετανικά Πανεπιστήμια.

Τα προγράμματα του ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ είχαν παραχωρηθεί, κατευθύνονταν και ελέγχονταν από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο το οποίο και αξιολογούσε συνεχώς την ποιότητα σπουδών με ομάδα δικών του καθηγητών. Με αυτό τον τρόπο το επίπεδο σπουδών ήταν το ίδιο στην Ελλάδα και την Ουαλία.

Για αυτό το πανεπιστήμιο απένειμε τα Πιστοποιητικά και Πτυχία στους αποφοίτους του Κολλεγίου. 

Επί πλέον το Κολλέγιο έλαβε από το Υπ. Παιδείας άδεια Ιδρύσεως ως Κολλέγιο το 2009 και άδεια λειτουργίας ως Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης το 2010, καθώς επίσης και νέα άδεια λειτουργίας τον Σεπτέμβριο του 2013  (Υ.Α. 119645/30-8-2013, ΦΕΚ 2277/12-9-2013).

Τέλος το Κολλέγιο ως μέρος Βρετανικού Πανεπιστημίου ελέγχόταν και από την Επιτροπή Ποιοτικού Ελέγχου (QAA) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ κατά το 2013-14 προσέφερε 7 προπτυχιακά και 2 μεταπτυχιακά Βρετανικά Πανεπιστημιακά Προγράμματα. Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2020-21.