Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Δρ. Παπαδόπουλος Ανάργυρος

"Τα τελευταία 10 χρόνια παρέχω τις διδακτικές μου υπηρεσίες στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, συμπληρώνοντας 22 χρόνια στον εκπαιδευτικό τομέα συνολικά.

Στην προϋπάρχουσα διδακτική εμπειρία μου, προστέθηκαν 10 χρόνια γόνιμης και εποικοδομητικής συνεργασίας με τους σπουδαστές του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου.

Κάθε χρόνο, κατά τηνδιάρκεια της πρώτης εβδομάδας παρουσίασης, εισαγωγής και έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, θέτω στους σπουδαστές το ερώτημα ‘‘γιατί έχετε επιλέξει να σπουδάσετε Business Management-Marketing’’ με σκοπό να διακρίνω, μέσα από τις απαντήσεις τους, αν η επιλογή τους είναι συνειδητή ή όχι. Κάθε χρόνο διαπιστώνω, με μεγάλη ευχαρίστηση, ότι η επιλογή τους όχι μόνο είναι συνειδητή, αλλά και ότι οι σπουδαστές είναι έτοιμοι να ’’επιχειρήσουν’’ έχοντας ως υπόβαθρο είτε την οικογενειακή τους κατάσταση είτε τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τηνδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν το ΕλληνοβρετανικόΚολλέγιο παρέχει τις ειδικότητες εκείνες που ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, αλλά αν τα μαθήματα των ειδικοτήτων και ο τρόπος εκπαίδευσης προσομοιάζουν με την γενικότερη έννοια της επιχειρηματικότητας. Ένας επιχειρηματικός ηγέτης λ.χ. δεν είναι μόνο αυτός που διαθέτει συγκεκριμένα χαρίσματα, αλλά εκείνος που, επιπλέον, διαχειρίζεται αποδοτικά και αποτελεσματικά το οικονομικό, υλικό και ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης με σκοπό να προσφέρει τις μέγιστες ωφέλειες στους επενδυτές, τους εργαζόμενους και την κοινωνία ως σύνολο. Τα μαθήματα, λοιπόν, της ειδικότητας BusinessManagement-Marketingεστιάζουν στην βαθύτερη γνώση όλων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Μείζονος σημασίας στοιχεία αποτελούν η επίδραση του BusinessManagement-Marketingστην οικονομία και την κοινωνία, οι παιδαγωγικές μεθοδολογίες που ακολουθούνται για την διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, η συμβολή των νέων τεχνολογιών στον τομέα BusinessManagement-Marketingκαθώς και η εμπειρία που αποκτάται από την εφαρμογή της θεωρίας του BusinessManagement-Marketingστην πράξη.        

Έχοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη, τα μαθήματα που προσφέρονται από το ΕλληνοβρετανικόΚολλέγιο στην ειδικότητα BusinessManagement-Marketing, αναφέρονται στην οικοδόμηση ικανοτήτων, διαπραγμάτευσης, ηγεσίας, ανάπτυξης νέων προϊόντων, δημιουργικής σκέψης και διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας, διαχείρισης αβεβαιότητας και επιχειρηματικού κινδύνου και γενικότερα τις προκλήσεις που συνδέονται με κάθε στάδιο ανάπτυξης ή λειτουργίας μιας επιχείρησης.  Σε αυτές τις προκλήσεις, οι οποίες πηγάζουν από το θεωρητικό πλαίσιο των μαθημάτων αλλά και την επιχειρηματική πρακτική, οι σπουδαστές της ειδικότητας BusinessManagement-Marketingτου Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου ανταποκρίνονται πλήρως είτε με την ενεργή συμμετοχή τους στην τάξη και τις εξετάσεις είτε με την επιτυχή εκπόνηση εργασιών."

Δρ. Ανάργυρος N. Παπαδόπουλος

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Διεθνών Σπουδών.

- Αριστούχος κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα Διεθνών Σπουδών, με βαθμό ‘Άριστα 10’.

-Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Πανεπιστημίου Kent State University of Ohio στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων

- Αριστούχος πτυχιούχος της Νομικής Σχολής στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ‘Άριστα 8,5’

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

- Καθηγητής μαθημάτων Marketingκαι Businessστο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο (2004-…)

- Αναπληρωτής καθηγητής Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου στην Ακαδημία της   Αστυνομίας (2004-2009)

- Ιδρυτικό μέλος και Συντονιστής του Κέντρου Εφαρμοσμένης Έρευνας και Σπουδών του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου (2005 - …)

- Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας (1995-1999)

- Ερευνητής ομάδας εργασίας σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών 2004 καθώς και των Ευρωεκλογών. 

- Ενεργό μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (1992-2014)

- Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών.

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

- Σεμινάρια Κοινωνιολογικής Θεωρίας και Κοινωνικού Προβληματισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

- Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικών Επιστημών με θέμα  ‘Επιστήμη και Ειρήνη’.

- 16ο, 17ο,18ο,23ο, Διεθνή Συνέδρια του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Δημοσίου   Διεθνούς Δικαίου, με θέματα παγκοσμίου και Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

- Η κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οικον.Ταχυδρόμος, φ.22)

- Ο άτυπος χάρτης Γκάλι για την Κύπρο, δημιουργεί ένα νέο Ναγκόρνο Καραμπάχ; (Οικον.Ταχυδρόμος, φ.30)

- Η Συμφωνία Παρευξείνιας Συνεργασίας (Ελλοπία, τεύχη 16, 17)

- Αστικό, Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο (επιτομή, 2006).