Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ψυχαναλυτική προσέγγιση (Sigmund Freud, Carl G. Jung, Jacques Lacan)

Μετεκπαίδευση επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ψυχαναλυτική –ψυχοδυναμική προσέγγιση (Sigmund Freud, Carl G. Jung, Jacques Lacan)

(Μονοετές & τριετές πρόγραμμα σπουδών)

Το πρόγραμμα αυτό αναφέρεται και εστιάζει στις βασικές έννοιες της ψυχαναλύσης και οι σπουδαστές διδάσκονται σε βάθος όλα τα ψυχαναλυτικά μοντέλα των SigmundFreud, Αναλυτική Προσέγγιση του CarlG.Jung, Ψυχαναλυτική προσέγγιση του JacquesLacan, MelanieKlein, MargaretMahler, , AnnaFreud, HeinzKohut,Σχεσιακή Ψυχανάλυση .

Έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες της Ψυχανάλυσης που είναι ο Ψυχολογικός ντετερμινισμός, η Ψυχική ενέργεια, η ανακάλυψη της αγνοημένης παιδικής ηλικίας και των επιπτώσεών της στη μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου, Η δομή της προσωπικότητας, η ανακάλυψη των μη συνειδητών λειτουργιών της προσωπικότητας, ο Εντοπισμός των ψυχολογικών μηχανισμών άμυνας.

Ο Φρόιντ ως πατέρας της ψυχανάλυσης και του προχώρησε  από τη θεραπεία των συμπτωμάτων, στην ανακάλυψη των αιτιών που προκαλούν τα συμπτώματα .

Προσπάθησαν  να βοηθήσει τους πελάτες του να ανακαλέσουν στη μνήμητους τα γεγονότα εκείνα τα οποία προκάλεσαν τις τωρινές συμπεριφορές.

Έδωσε έμφαση στην έννοια των ασυνειδήτων κινήτρων στη συμπεριφορά του ανθρώπου

Ο Φρόιντ εισήγαγε την έννοια του ψυχολογικού ντετερμινισμού.

Ισχυρίστηκε ότι κάθε ψυχικό γεγονός στη ζωή του ανθρώπου προκαθορίζεται από άλλα προηγούμενα.

Πολλές ψυχικές διεργασίες που καθορίζουν και ελέγχουν τη συμπεριφορά του ατόμου συμβαίνουν ασυνείδητα.

Παλιές απωθημένες εμπειρίες  και γεγονότα παραμένουν στο ασυνείδητο και επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του ανθρώπου χωρίς τη συνειδητή επίγνωσή του.

Επίσης γνωρίζουν σε βάθος το σύστημα της Αναλυτικής Ψυχολογίας του CarlG. Jung. Μπαίνουν σε βάθος στη θεωρία των συμβόλων των αρχετύπων, του ατομικού και συλλογικού ασυνειδήτου.

Ο Jungμετέφερε ένα πολύ σημαντικό μήνυμα σε όσους θέλουν και ενδιαφέρονται να γνωρίσουν πραγματικά την ανθρώπινη ψυχή:

‘Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται μόνο όταν έχει αισθητή γνώση της ασυνείδητης ζωής του μέσα από τα όνειρα και τα σύμβολα τους’

   (Καρλ Γιουνγκ, Οι άνθρωποι και τα σύμβολά τους)

 Η Θεωρία για τα σύμβολα είναι η μεγαλύτερη προσφορά του Καρλ Γιουνγκ στη γνώση του ανθρώπινου πνεύματος.

Ένα σύμβολο αντιπροσωπεύει μία πράξη, ένα πρόσωπο, μία ιδέα’

‘ Σύμβολο είναι ένας όρος, ένα όνομα, μία εικόνα που μπορεί να μας είναι προσιτά στην καθημερινή ζωή αλλά έχουν και σημασίες που προστίθενται στο συμβατικό εμφανές νόημά τους

Τα αρχέτυπα είναι παγκόσμια μοτίβα συμπεριφοράς και εικόνες  που προέρχονται από το συλλογικό ασυνείδητο και υϊοθετούνται από γενιά σε γενιά.

 Τα αρχέτυπα βρίσκονται ατο ασυνείδητο κομμάτι του ανθρώπου και γίνονται αντιληπτά μέσω των εικόνων, των συμπεριφορών,της τέχνης, της θρησκείας, των ονείρων.’

  • O Freud και o Jung ασχολήθηκαν και οι δύο πάρα πολύ με το ασυνείδητο. OJungέδωσε ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην έννοια του ασυνείδητου γιατί θεωρούσε ότι περιλαμβάνει τις κληρονομούμενες εμπειρίες από προηγούμενες γενιές ανθρώπων αλλά και ειδών πριν τον άνθρωπο (συλλογικό ασυνείδητο)

Επίσης στο πρόγραμμα οι σπουδαστές γνωρίζουν τη ζωή και το έργο του πιο αμφιλεγόμενου γάλλου ψυχαναλυτή μετά τον Freud, του JacquesLacan.

Το έργο του Ζακ Λακάν άσκησε σημαντική επιρροή σε πολλούς τομείς

  • Στη Λογοτεχνία, Τη Φιλοσοφία, Τη φεμινιστική θεωρία, Τη θεωρία του κινηματογράφου, Την Κλινική Ψυχανάλυση,Εισήγαγε ένα καινούργιο λεξιλόγιο στηνψυχανάλυση , Εισήγαγε  νέους όρους οι οποίοι δεν υπήρχαν στη φροϋδική ανάλυση , έδωσε μεγάλη έμφαση στη λειτουργία της ομιλίας και στο πεδίο της γλώσσας.Μίλησε για τη σχέση ανάμεσα στα δύο φύλλα
  • Μίλησε για τον ‘έρωτα’ ως ένα φαντασιακό φαινόμενο
  • Εισήγαγε την έννοια της ‘απόλαυσης και της επιθυμίας’

Ανέπτυξε τη θεωρία του  για τις επτά εκδοχές της απόλαυσης απολαυση του πραγματος ,απολαυση του είναι , απολαυση του αλλου,απολαυση της εικονας του σωματος, φαλλικη απολαυση,

σεξουαλικη απολαυση, απολαυση της ζωης.

  • Μίλησε για τους τέσσερις λόγους στην Ψυχανάλυση (Ο λόγος του κυρίου,Ο λόγος της Πανεπιστημιακής γνώσης,Ο Ψυχαναλυτικός λόγος,Ο λόγος της Υστερίας

Ο Λακάν μίλησε για τρεις τάξεις συμβολικό, φαντασιακό και συμβολικό επίπεδο.

Τον κάθε ασθενή πρέπει να τον ακούμε σαν να είναι ο πρώτος μας ασθενής’

Ζουντίθ Μιλλέρ

       Ο στόχος της Λακανικής ανάλυσης είναι να οδηγηθεί ο αναλυόμενος στην άρθρωση της αλήθειας γύρω από την επιθυμία του.

 

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά με το περιεχόμενο και την διάρθρωση του προγράμματος εδώ.