Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Δεξιότητες και εφαρμογές της χρήσης της Δραματοθεραπείας στους χώρους της Υγείας & της Εκπαίδευσης - Νέα έναρξη 19/10/2020

 

Μετεκπαίδευση στην Ψυχοδυναμική Γιουγκιανή Προσέγγιση μέσω της Δραματοθεραπείας

 

Μονοετές & τριετές πρόγραμμα σπουδών

Νέα έναρξη 19/10/2020

 

Δραματοθεραπεία είναι η χρήση του θεάτρου και του δρώμενου με σκοπό τη θεραπεία.    

Η Δραματοθεραπεία είναι ένα μέσο προσέγγισης του εσωτερικού εαυτού,ένα ισχυρό θεραπευτικό εργαλείο για τη διερεύνηση και εκτόνωση μπλοκαρισμένων συναισθημάτων, την επίγνωση εσωτερικών συγκρούσεων,την ανακάλυψη εσωτερικών διλημμάτων και την ανάπτυξη και βελτίωση προσωπικών και διαπροσωπικών σχέσεων.

‘Η Δραματοθεραπεία ορίζεται ως η θεραπευτική – δημιουργική μέθοδος στην οποία το θεραπευτικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω της δραματικής μεταφοράς’

( Jennings, 1990)

Τα βασικά δραματοθεραπευτικά μέσα είναι η δραματοποίηση, η μίμηση, η μεταμφίεση, ο αυτοσχεδιασμός, η θεατρική δράση, η υπόδυση και απέκδυση ρόλου.

Στόχος της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας είναι η ερμηνεία των προβολών που γίνονται κατά τη διάρκεια της υπόδυσης ρόλων  και η σύνδεση του «δρώμενου» με την πραγματικότητα.

 Μέσα από την θεωρία αλλά και το βίωμα διαφόρων ρόλων αλλα και την ανάλυση των ρόλων και των συναισθημάτων που σχετίζονται με αυτούς, οι μετέχοντες  βιώνουν και  κατανοούν πως μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην δουλειά τους το θέατρο και την Δραματοθεραπεία για να βοηθήσουν τα άτομα με τα οποία εργάζονται (παιδιά, έφηβοι και ενήλικες). Επίσης θα μπορέσουν να κατανοήσουν σημαντικά στοιχεία για την δική τους προσωπικότητα σε προσωπικό, συναισθηματικό και διαπροσωπικό επίπεδο.

  •  Το άτομο βοηθιέται να διερευνήσει τον Εαυτό του και τις ανάγκες του
  • Να επιλύσει βαθύτερες συγκρούσεις που βρίσκονται μπλοκαρισμένες στο ασυνείδητο
  • Να συνδέσει το ‘ δρώμενο’ με την πραγματική του ζωή και προβλήματα
  • Να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του και των διαπροσωπικών του σχέσεων
  • Να έρθει στην κάθαρση

 


Ενημερωθείτε αναλυτικά με το περιεχόμενο και την διάρθρωση του προγράμματος εδώ