Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η χρήση της Χοροθεραπείας στην εκπαίδευση και την υγεία - Νέα έναρξη 12/2/2018

Από το 2017 - 2018 λειτουργούν και πρωινά τμήματα

Δείτε φωτογραφικό υλικό από το τμήμα Dance Therapy

Πατήστε εδώ για να δείτε video του τμήματος Χοροθεραπείας στο YouTube

Πρόγραμμα μονοετές ή τριετές

Η Χοροθεραπεία είναι μια δημιουργική ψυχοθεραπεία. Το μέσον της είναι η κίνηση, η έκφραση δηλαδή μέσα από το σώμα. Σκοπός της είναι να προσφέρει στο άτομο ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο όπου μπορεί να εξερευνήσει τον εαυτό του και τις σχέσεις του με τους άλλους σε σωματικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο.

Η Χοροθεραπεία στηρίζεται στην αρχή ότι ο τρόπος που κινούμαστε και εκφραζόμαστε μη λεκτικά εκδηλώνει τον τρόπο που αισθανόμαστε και σχετιζόμαστε με τους άλλους. Το σώμα γνωρίζει, είναι μέσον πρόσβασης στο προσωπικό και συλλογικό ψυχικό υλικό. Είναι ικανό να μας οδηγήσει σε μια αδιαμφισβήτητη γνώση του ποιοί είμαστε, τι αισθανόμαστε, ποιές είναι οι ανάγκες μας και ποιές οι επιλογές μας, αρκεί να το αφουγκραστούμε και να εμπιστευτούμε την σοφία του. Μαθαίνοντας να το ακούμε και να το παρατηρούμε ερχόμαστε σε μεγαλύτερη, βαθύτερη και αληθινή επαφή με τον εαυτό μας.  Το σώμα μας δίνει πληροφορίες για το πώς διαχειριζόμαστε τον εσωτερικό μας κόσμο και πώς τον προβάλλουμε προς τα έξω.

Η θεραπεία μέσω του χορού και της κίνησης βασίζεται στην παρατήρηση και ερμηνεία των κινήσεων και στάσεων του σώματος, στην εκδήλωση και έκφραση του Εαυτού μέσω της αυθεντικής ελεύθερης κίνησης του σώματος, στην ενδυνάμωση των φυσικών πόρων δύναμης που έχουμε διαθέσιμους για την διαχείριση των συναισθημάτων μας και στην ανακάλυψη νέων επιλογών και δυνατοτήτων. Είναι το απόλυτο και μοναδικό μέσο που έχουμε διαθέσιμο για να δημιουργήσουμε αλλαγή στην ζωή μας και στον τρόπο που βιώνουμε τον εαυτό μας, επειδή σε αυτό «κατοικούμε» και με αυτό εκφραζόμαστε και δημιουργούμε ανά πάσα στιγμή. Η Χοροθεραπεία προσεγγίζει τη θεραπεία σαν ένα όλον, όπου οι ψυχικοί παράγοντες επηρεάζουν τις σωματικές συνθήκες και αντίστροφα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πρόγραμμα χρήσης της Χοροθεραπείας στην Εκπαίδευση και την Υγεία, οι σπουδαστές διδάσκονται  σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό, σωματική αυτογνωσία, ψυχολογία και δεξιότητες, μεθόδους και εφαρμογές της   Χοροθεραπείας.

Τα μαθήματα  γίνονται θεωρητικά και βιωματικά και διαρκούν 1 έτος (βασικό πρόγραμμα) ή 3 έτη για όσους θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στο αντικείμενο.

Η αξιολόγηση  γίνεται μέσω εργασιών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

·  Να αντιλαμβάνονται και να παρατηρούν την κίνηση και την έκφραση του ατόμου μέσα από την κίνηση και την μη λεκτική επικοινωνία, ως εργαλείο για την εργασία τους

·  Να χρησιμοποιήσουν νέες δεξιότητες προς διευκόλυνση, θεραπευτική/εκπαιδευτική παρέμβαση και αλληλεπίδραση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με διαφορετικούς πληθυσμούς, στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης

·  Να αξιοποιούν την διευρυμένη αντίληψη και εμπειρία του δικού τους σώματος και της δικής τους δυνατότητας να εκφράζονται και να σχετίζονται μέσα από την κίνηση στην εργασία τους με τους άλλους

·  Να προωθήσουν την προσωπική τους εξέλιξη και αυτογνωσία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο έτος

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Αναπτυξιακή ψυχολογία - 15 ώρες
 • Ψυχοθεραπευτικές Σχολές/προσεγγίσεις -  15 ώρες
 • Κλινική Ψυχολογία -10 ώρες
 • Χορός και Κινητικός Αυτοσχεδιασμός – 20 ώρες
 • Σωματική Αυτογνωσία– 20 ώρες
 • Σύστημα Ανάλυσης Κίνησης (Laban/Bartenieff Movement Analysis) – 30 ώρες

 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 •  Τέχνες & Ψυχανάλυση: γνωριμία με τις δημιουργικές θεραπείες - 40 ώρες
 •  Βιωματικά εργαστήρια: γνωριμία με τις θεραπείες μέσω τέχνης - 30 ώρες
 •  Βιωματική ομάδα Χοροθεραπείας (traininggroup) – 30 ώρες
 •  Εφαρμογή του Laban/BartenieffMovementAnalysis& ψυχολογικοί συμπερασμοί–20 ώρες
 •  Δεξιότητες, μέθοδοι και εφαρμογές της Χοροθεραπείας (Βιωματικό) – 20 ώρες

Εργασία Α’ έτους

1)     Γραπτή εργασία 1.500 λέξεων με θέμα επιλογής από την ύλη του μαθήματος ψυχολογίας

2)     Γραπτή ανάλυση και παρουσίαση του ατομικού/προσωπικού κινητικού προφίλ και ψυχολογικοί συμπερασμοί

3)     Γραπτή ανάλυση και παρουσίαση του κινητικού προφίλ ενός πελάτη/ατόμου και δημιουργία  ενός θεραπευτικού πλάνου με βάση αυτό.

2ο έτος

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Νευρικό σύστημα, φυσιολογία του στρες και νευρολογικές διαταραχές – 20 ώρες
 • Αυθεντική Κίνηση: εμβάθυνση στην τεχνική  (βιωματικό) – 20 ώρες
 • Ψυχαναλυτικές έννοιες – 40 ώρες
 • Ομαδική Εποπτεία: 40 ώρες
 • Πρακτική εξάσκηση: 150 ώρες θεραπείας

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Βιωματική ομάδα Χοροθεραπείας(traininggroup) – 30 ώρες
 • Βασικές αρχές της εργασίας με το τραύμα και τρόποι αυτορρύθμισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος μέσα από το σώμα – 20 ώρες
 • Κλινική Ψυχολογία – 30 ώρες
 • Ομαδική Εποπτεία: 35 ώρες
 • Πρακτική εξάσκηση: 150 ώρες θεραπείας

Εργασία Β’ έτους:

1) μετάφραση ενός άρθρου από άλλη γλώσσα (από επιλεγμένη λίστα)  ή

2)γραπτή και προφορική παρουσίαση της εμπειρίας στην πρακτική εξάσκηση της χρονιάς (κατ’ επιλογή) – vignettes

3ο έτος

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Εμβάθυνση στην μεθοδολογία και θεραπευτική παρέμβαση της Χοροθεραπείας (βιωματικό) -  20 ώρες
 • Μεθοδολογία Διατύπωσης Περιπτώσεων (CaseStudyMethodology) – 10 ώρες
 • Κλινική Ψυχολογία – 30 ώρες
 • Ομαδική Εποπτεία: 40 ώρες
 • Πρακτική εξάσκηση: 150 ώρες θεραπείας

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 • Ομαδική Ανάλυση (βιωματικό) – 20 ώρες
 • Γιουνγκιανή Ανάλυση ονείρων  μέσα από τις Τέχνες (βιωματικό) – 40 ώρες
 • Κλινική Ψυχολογία – 20 ώρες
 • Βιοχημεία του συναισθήματος – 20 ώρες
 • Ομαδική Εποπτεία: 35 ώρες
 • Πρακτική εξάσκηση: 150 ώρες θεραπείας

Εργασία Γ’ έτους:

Παρουσίαση και παράδοση ενός περιστατικού (Casestudy), 3.000-4.000 λέξεις.

Καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών δίνεται στους μαθητές ύλη για μελέτη καθώς και ασκήσεις (homework) σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση για την εμπέδωση της γνώσης και την εφαρμογή  της στην πράξη. Επίσης δίνεται μία λίστα με βιβλία και άρθρα η οποία συστήνεται για περαιτέρω μελέτη και διατίθενται κάποια βιβλία και άρθρα στην βιβλιοθήκη του Ελληνοβρετανικού, προς δανεισμό στους/στις φοιτητές/τριες. Οι 150 ώρες της προσωπικής ανάπτυξης/θεραπείας για τον/την κάθε φοιτητή/τρια γίνονται κατά την διάρκεια και των 3 ετών σπουδών, και βεβαιώνονται με γραπτή επιστολή από τον/την θεραπευτή/τρια.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο έτος

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας, Παιδαγωγός- Ψυχολόγος

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη (Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολές Ψυχοθεραπείας, Κλινική Ψυχολογία).

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την άσκηση του Επαγγέλματος της Χοροθεραπείας. Σπουδάζουν Εξελικτική Ψυχολογία και θα μελετούν  όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου από την γέννησή του.  Προσεγγίζουν όλες τις βασικές Σχολές Ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Αναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωστική, Ανθρωπιστική, Ολιστική, Υπαρξιστική, Συστημική, Ψυχοσυνθετική).  Στο τρίτο μέρος του μαθήματος της  Κλινικής  Ψυχολογίας  οι σπουδαστές θα αποκτούν  τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να κάνουν διάγνωση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο.

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Όλια Μουρουζίδου, Χορεύτρια, καθηγήτρια σύγχρονου χορού

Οι σπουδαστές θα διδαχθούν σε βάθος κινητικό αυτοσχεδιασμό. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με το σώμα ως μέσο έκφρασης, επαφής και επικοινωνίας.

 

ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να μπει ο σπουδαστής σε βάθος στις θεωρητικές  προσεγγίσεις οι οποίες  συνδέουν τις Τέχνες με την θεραπεία.  Ο σπουδαστής θα μελετά  τις  ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ενημερώνουν θεωρητικά τις δημιουργικές θεραπείες με παραδείγματα και ανάλυση περιστατικών.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ(Laban/Bartenieff Movement Analysis) (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Εριφύλη Δαφέρμου, Χορεύτρια, ΜΑ in Dance Theater Practice - Laban Center London

Θα διδαχθεί το βασικό λεξιλόγιο του συστήματος ανάλυσης κίνησης όπως αυτό διδάσκεται στο LabanCentreτου Λονδίνου. Θα δοθούν τα εργαλεία με τα οποία οι σπουδαστές θα μάθουν να παρατηρούν, να αντιλαμβάνονται, να σημειώνουν και να αναλύουν τις διαφορετικές ποιότητες κίνησης και την μη λεκτική επικοινωνία.

 

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (μεθοδολογία, traininggroup, εφαρμογή ανάλυσης κίνησης) (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα, Υπεύθυνη του Προγράμματος, Χοροθεραπεύτρια, ΜΑ in Dance Movement PsychotherapyLaban City University

Τα μαθήματα αυτής της θεματικής είναι βιωματικά.  Στόχος τους είναι το βίωμα και η εφαρμογή  της Χοροθεραπείας στην πράξη. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στην παρατήρηση, συνειδητοποίηση και ερμηνεία της προσωπικής κίνησης και της κίνησης των άλλων. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν το νόημα της μη λεκτικής επικοινωνίας και να χρησιμοποιούν την γνώση αυτή ως εργαλείο θεραπείας και αλλαγής. Η διδασκαλία περιλαμβάνει την εφαρμογή της Χοροθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα από βιωματικές ασκήσεις και εργασίες, προβολή  βίντεο, ομαδικές συζητήσεις, παραδείγματα και πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης. 

 

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (20 ώρες)

Εισηγήτρια: Αναστασία Νικολίτσα

Στο βιωματικό εργαστήρι της Σωματικής Αυτογνωσίας θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση νου-σώματος, η εμπειρία του Εαυτού, δηλαδή, μέσα από το σώμα, τις αισθήσεις και την κιναίσθησή του. Εξερευνώντας βήμα βήμα, από μέσα προς τα έξω, την αίσθηση και αντίληψη του σώματος και την σχέση του με το περιβάλλον,  μια πιο εσωτερική αντίληψη του Εαυτού θα προκύψει από αυτή την εκπαίδευση. Η μεθοδολογία είναι μια σύνθεση των αναπτυξιακών νευρομυΐκών μοτίβων μελετημένα από την Irmgard Bartenieff, το σύστημα ανάλυσης κίνησης του Rudolf vonLaban, καθώς και διάφορες τεχνικές σωματικής εργασίας (somatics), όπως Feldenkrais, Body-Mind Centering, ελεύθερος και καθοδηγούμενος αυτοσχεδιασμός και κινητικός διαλογισμός.

Το μάθημα αποτελεί την απαραίτητη προπαρασκευή για τα υπόλοιπα μαθήματα κίνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο την βαθμιαία ανάπτυξη της φυσικής ικανότητάς μας να κινούμαστε πιο ελεύθερα, να αισθανόμαστε συνδεδεμένοι με τον Εαυτό μας και να απολαμβάνουμε την φυσική εκδήλωση του Εαυτού μέσα από τον χορό και την κίνηση.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (25 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να έρθουν οι σπουδαστές σε γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης (Θεραπεία μέσω των Εικαστικών, Μουσικοθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία)

Οι σπουδαστές παρακολουθούν  βιωματικά εργαστήρια από τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης.  Από το πρόγραμμα ορίζεται η παρακολούθηση τουλάχιστον πέντε ωρών από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, μπορούν όμως να παρακολουθήσουν και περισσότερες ώρες.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μαρία Καρκανιά (Διευθύντρια Τομέα Ψυχολογίας)

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Ψυχολογίας του University of Wales. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA με κατεύθυνση στην  Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του University of Wales.

Έχει σπουδάσει Χορό μοντέρνο (ISTD), φλαμένκο (Spanish Dance Society), αφρικάνικο (afro-modern) στις σχολές Χορού Ντιάνα Θεοδωρίδου, Φωκάς Ευαγγελινός, studio Χορός- Χώρος (Μέτσης)  και σύγχρονο στη σχολή χορού PK Dance school.

Έχει σπουδάσει πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο (Παράρτημα Ψυχικού).

Είναι Ψυχολόγος με Ψυχοδυναμική  κατεύθυνση και χρησιμοποιεί θεραπείες μέσω Τεχνών στη θεραπευτική δουλειά της με παιδιά και εφήβους και νέους.

Εξειδικεύεται στη χορήγηση των  ιχνογραφικών προβολικών  τεστ διάγνωσης , Η.T.P(House–Tree- Person), Draw a mother with her child, Kinetic Family, Fairy TaleTest.

Είναι πιστοποιημένη από την Άριστον Ακαδημία Υπολογιστών για τη χορήγηση των τεστ Career Guidanceκαι Ariston Learning Styles( τεστ προσωπικότητας, κλίσεων και δεξιοτήτων).

Είναι συγγραφέας της Παιδικής σειράς βιβλίων «Ανακαλύπτω τα Επαγγέλματα»  (Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα Υγείας , Ασφαλείας, Καλλιτεχνικά), (Εκδοτική Άλφα).

Είναι μέλος της  Βρετανικής Εταιρείας Ψυχολόγων (B.P.S).

 

Αναστασία Νικολίτσα – Υπεύθυνη του Προγράμματος

Χοροθεραπεύτρια – Σωματική Ψυχοθεραπεύτρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπαιδεύτηκε από πολύ μικρή στην τέχνη του χορού και συνέχισε σε επαγγελματικό επίπεδο τις σπουδές της στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Άννας Πέτροβα.

Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές Xoροθεραπείας (Μ.Α. in Dance Movement Psychotherapy) στο Laban Centre/City Universityτου Λονδίνου, και κατόπιν εκπαιδεύτηκε στην Eφαρμοσμένη Κινησιολογία (Touch for Health), επίσης στο Λονδίνο.
Το 1998-2002 εργάστηκε σε ιδρύματα, σχολεία και ψυχιατρικά νοσοκομεία του Λονδίνου, με άτομα από 4-100 ετών και τα τελευταία 13 χρόνια ιδιωτικά στην Αθήνα με ενήλικες με ψυχοσωματικά συμπτώματα και νευρώσεις. Έχει διδάξει Ανάλυση Κίνησης του Laban(LMA) στο Laban Centreκαι στο Metropolitan University του Λονδίνου.

Το 2010 παρακολούθησε σεμινάρια πάνω στην Νευροφυτοθεραπεία και στην Ανάλυση Χαρακτήρα στο Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής «Βίλχελμ Ράιχ», στην Αθήνα και το 2014 εκπαιδεύτηκε στην Σωματική Τραυματοθεραπεία με την Jane Simington. Το 2015 ξεκίνησε την 4ετή Μεταπτυχιακή εκπαίδευση με τον Ψυχίατρο/Ραϊχικό Ψυχοθεραπευτή Genovino Ferri, πάνω στην Ραϊχική Νευροφυτοθεραπεία. Από το 2004 διεξάγει βιωματικά σεμινάρια και θεραπευτικές ομάδες στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε να διδάσκει Χοροθεραπεία στο Ελληνοβρετανικό στο Ετήσιο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης "Η χρήση της Χοροθεραπείας στην Υγεία & την Εκπαίδευση" και Σωματική Αυτογνωσία και Ανάλυση Κίνησης του LBMA & ψυχολογικοί συμπερασμοί στο Ετήσιο πρόγραμμα "Το Α-Ω της μη Λεκτικής Επικοινωνίας" στην Αθήνα. 
Παρουσίασε πορίσματα της δουλειάς της με γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά στο Συνέδριο Πρόληψης της Παιδικής Κακοποίησης, στην Αθήνα το 2008. Πορίσματα από την διπλωματική της εργασία για την σωματική αντιμεταβίβαση του θεραπευτή και την πρόληψη της ψυχικής εξουθένωσης (burnout) έχουν αναφερθεί στο βιβλίο της Patricia Pallaro(2007), "Authentic Movement: Moving the Body, Moving the Self, Being Moved" και «Supervision of Dance Movement Psychotherapy” της Helen Payne(2008). 
Έχει εργαστεί εθελοντικά στο Κέντρο Ζωής, διεξάγοντας τακτικές ομάδες αυτοβοήθειας με οροθετικούς για 2 χρόνια, καθώς επίσης δημιούργησε και οδήγησε μια ανοιχτή ομάδα Χοροθεραπείας σε ξενώνα υποδοχής ασυνόδευτων εφήβων από την Συρία και το Αφγανιστάν τον χειμώνα του 2015.

 

Eριφύλη Δαφέρμου

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εριφύλη Δαφέρμου αποφοίτησε από την επαγγελματική σχολή χορού Μοριάνοβα – Τράστα. Με υποτροφία του ΙΚΥ συνέχισε τις σπουδές της στο LabanCenterLondonμε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MADanceTheaterPractice. 

Στο πλαίσιο σπουδών της στο Λάμπαν χορογράφησε τα έργα Tetragrammeκαι Tetragramme2 (BonnieBirdtheater2003).

Από  το 2006 – 2012 ήταν χορογράφος και βασική χορεύτρια των Dirty Granny Tales (ιδρυτικό μέλος) έχει χορογραφήσει και χορέψει τα έργα Inversed world(2006), Didi’sson(2009), Jealous(2010), Rejection(2011) με τα οποία η ομάδα περιόδεψε στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  (www.dirtygrannytales.org)

Mεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τους Θέαμα και Άλλη πλευρά (2001), Seresta(2002), Kreativ kompanie x thesis(2004, 2006), Tranzito(2008), ), Χορόνδε (2011, 2012), Face the Fact (2013), τον Μιχάλη Φραγκιαδάκη και το Λύκειο Ελληνίδων Σητείας (2013), καθώς και με το Μέγαρο μουσικής Αθηνών (2005) και την Αποστολία Παπαδαμάκη (2004, 2011).

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Rina Shenfeld, Κώστα Φιλίππογλου, Vincent Cacialono, Michael Schumacher, Gwen Welliver, Katie Duck, Katrina Brown, Keren Levi, LauraMoro, Maryo’ DonnellFulkerson, Inaki Azpillaga, Vahid, Julyen Hamilton, Juan Kruz Diaz De Garaio Esnaola, Hofesh dance company, DV8 κ.α.

Ως καθηγήτρια σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού έχει συνεργαστεί με την Ανωτέρα σχολή χορού της Εθνικής Λυρικής σκηνής(2011 – 2012), το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου  Θράκης(2008), τον Δήμο Φιλοθέης, την σχολή χορού Μαρίνας Πολλάτου, και το Ash in art.

Από το 2005 διδάσκει στην επαγγελματική σχολή χορού ΜοριάνοβαΤράστα  συγχρονο χορό και αυτοσχεδιασμό, για την οποία έχει χορογραφήσει τα έργα «Περνώντας…» (2011- 2012), «Λίγο πριν, λίγο μετά, λίγο ακόμη…» (2013) «Κινούμενες φωνές»(2013), «Νοικοκυρέματα»(2015), «Απολιτίκ»(2015).

Το 2013 ίδρυσε τον χώρο Lalo(www.choroslalo.gr) ως έδρα της ομάδας Λαλώ με στόχο την φιλοξενία σεμιναρίων, προβών και την στέγαση έρευνας γύρω από τον χορό και την κίνηση.

Παίζει πιάνο και ασχολείται με το θέατρο και την δημιουργική γραφή.


Όλια Μουρουζίδου

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Όλια Μουρουζίδου είναι χορεύτρια και καθηγήτρια του σύγχρονου χορού.

Αποφοίτησε από την Επαγγελματική Σχολή Χορού Ραλλού Μάνου (2007).

Αυτή τη στιγμή διδάσκει σύγχρονο χορό και Power Movement στη σχολή χορού PK Dance School, όπου στεγάζεται στο Θέατρο ΠΚ.

Επίσης είναι μέλος της Χοροθεατρικής ομάδας  του Παύλου Κουρτίδη από το 2009 και έχει χορέψει στις παραγωγές ‘ Λαβύρινθος’ (θέατρο Παλλάς, 2016), ‘ Σπίτι από Γέφυρες’ (θέατρο ΠΚ, 2015), ‘Φράνγκεστάϊν (θέατρο ΠΚ, 2010-11), ‘ Society says’( θέατρο ΠΚ 2010) , ‘Μόνος’ ( θέατρο Πκ, 2009), «Στύγα….Η θεά των Υδάτων» (θέατρο ΠΚ, 2017).

Τον Ιούνιο του 2016 χόρεψε με την ομάδα του Αμερικανού χορογράφου David Dorfman σε συνεργασία με την Αποστολία Παπαδημάκη στην παράσταση ‘ Μεταμόρφωση’ στο Κέντρο Πολιτισμού του  ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Έχει συμμετάσχει στο 11ο διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού στο Κάϊρο, και στο  φεστιβάλ Ελλήνων χορογράφων. Έχει επίσης χορογραφήσει σε συνεργασία με τη Ζωή Σωτηροπούλου την παράσταση ‘ Crows…crawl’ της νεοσύστατης ομάδας σύγχρονου χορού Crows.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι  Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Φιλολογίας, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών.

Απόφοιτοι Σχολών Χορού ή Θεάτρου  και επαγγελματίες χορευτές.

Στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν επίσης να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών κατόπιν συνέντευξης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΝΕΕΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ 2017 - 2018

Για τις ενάρξεις Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018:

Ημερομηνία έναρξης: 16 Οκτωβρίου 2017

Α’ Εξάμηνο: Οκτώβριος 2017 – Ιανουάριος 2018

Β’ Εξάμηνο: Φεβρουάριος – Μάιος 2018

Ολοκλήρωση προγράμματος: 31 Μαΐου 2018

 

Για τις ενάρξεις Εαρινού εξαμήνου 2017-2018:

Ημερομηνία έναρξης: 12 Φεβρουαρίου 2018

Α’ Εξάμηνο: Φεβρουάριος 2018 – Μάιος 2018

Β’ Εξάμηνο: Οκτώβριος 2018 – Ιανουάριος 2019

Ολοκλήρωση μονοετούς προγράμματος: 31 Ιανουαρίου 2019

 

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν προαιρετικά να παρακολουθήσουν και 2ο έτος (ή και παραπάνω) που περιλαμβάνει πρακτική άσκηση  με εποπτεία και ατομική ανάλυση, για επί πλέον εμβάθυνση στο αντικείμενο.

 

ΚΟΣΤΟΣ

Το ετήσιο κόστος είναι 2.500€

Εγγραφή: 500€ • Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να κατατεθεί σε δόσεις

Για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 31/1/2018 τα δίδακτρα είναι 2.000€

Ετήσια δίδακτρα για το 2ο και το 3ο έτος σπουδών: 1500€