Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η χρήση της Μουσικοθεραπείας στην εκπαίδευση και την υγεία - Νέα έναρξη 19/10/2020

Η Μουσική συνιστά αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου βιώματος και του ανθρώπινου πολιτισμού από την αρχαιότητα.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής έχουν ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί από τους αρχαίους πολιτισμούς με ποικίλλους τρόπους.Κάθε άνθρωπος έχει την έμφυτη ικανότητα να αντιδρά στα μουσικά ερεθίσματα και να εκφράζεται μουσικά, ικανότητα η οποία δεν επηρεάζεται από σωματικά, νοητικά και ψυχικά προβλήματα.

Η ικανότητα να ανταποκρινόμαστε σε μουσικά ερεθίσματα και να παράγουμε ήχους είναι μία έμφυτη ποιότητα  που υπάρχει σε όλους μας.

Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ικανό να κινητοποιεί,να επηρεάζει τον ανθρώπινο ψυχισμό και να λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής πλέον συστηματοποιούνται και τεκμηριώνονται επιστημονικά.

 Η μουσικοθεραπεία είναι η τεκμηριωμένη κλινική χρήση των μουσικών παρεμβάσεων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Η πρακτική της γίνεται από ειδικευμένο θεραπευτή, ο οποίος με επιστημονικές μεθόδους αξιοποιεί τις ιδιαίτερες συναισθηματικές, επικοινωνιακές και εκφραστικές ιδιότητες της μουσικής για θεραπευτικούς σκοπούς. Στη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούμε  όλες των πτυχές της μουσικής φυσικές, συναισθηματικές, πνευματικές, κοινωνικές, αισθητικές και πνευματικές . Οι μουσικοθεραπευτές μαζί με τους πελάτες επικοινωνούν μέσα από μουσικές εμπειρίες οι οποίες περιλαμβάνουν τον αυτοσχεδιασμό, την δημιουργία, τη σύνθεση και τις δεκτικές μεθόδους και τη συζήτηση γύρω από το  μουσικό άκουσμα.

 
Η Μουσικοθεραπεία ως γέφυρα επικοινωνίας βοηθάει πολύ στην επικοινωνία του «εσωτερικού» με τον «εξωτερικό» μας κόσμο, ουσιαστικά συνδέει αυτούς τους δύο κόσμους μεταξύ τους.

Βοηθάει πολύ στην επίτευξη της επικοινωνίας του θεραπευόμενου με άλλους ανθρώπους, στην καλυτέρευση των διαπροσωπικών του σχέσεων.

Η Μουσικοθεραπεία μπορεί να προσφέρει έναν εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης  σε ανθρώπους όπου η λεκτική έκφραση είναι ανεπαρκής ή αδύνατη.

Η Μουσική επιδρά στον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα : σωματικό, ψυχικό και νοητικό επίπεδο.

Η ίδια η δημιουργική διαδικασία λειτουργεί καταρχάς θεραπευτικά με δύο κυρίως τρόπους: ενεργοποιεί το υγιές κομμάτι του θεραπευόμενου και τον «αναγκάζει» να αντιδράσειοργανωμένα σε αυτό που συμβαίνει και διοχετεύει την ψυχική και σωματική ένταση και ενέργεια σε «αποδεκτή» έκφραση.

Η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται ως επιστημονική και τεκμηριωμένη μέθοδος στους χώρους της υγείας και της εκπαίδευσης

Δεν είναι απαραίτητη η μουσική εκπαίδευση του θεραπευόμενου για την εφαρμογή της .

 

Ενημερωθείτε αναλυτικά με το περιεχόμενο και την διάρθρωση του προγράμματος εδώ.