Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Η χρήση της Μουσικοθεραπείας στην εκπαίδευση και την υγεία - Νέα έναρξη 14/10/2019

Η Μουσική συνιστά αναπόσπαστο μέρος του ανθρώπινου βιώματος και του ανθρώπινου πολιτισμού από την αρχαιότητα.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής έχουν ανακαλυφθεί και χρησιμοποιηθεί από τους αρχαίους πολιτισμούς με ποικίλλους τρόπους.Κάθε άνθρωπος έχει την έμφυτη ικανότητα να αντιδρά στα μουσικά ερεθίσματα και να εκφράζεται μουσικά, ικανότητα η οποία δεν επηρεάζεται από σωματικά, νοητικά και ψυχικά προβλήματα.

Η ικανότητα να ανταποκρινόμαστε σε μουσικά ερεθίσματα και να παράγουμε ήχους είναι μία έμφυτη ποιότητα  που υπάρχει σε όλους μας.

Για το λόγο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ικανό να κινητοποιεί,να επηρεάζει τον ανθρώπινο ψυχισμό και να λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας.

Οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής πλέον συστηματοποιούνται και τεκμηριώνονται επιστημονικά.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η χρήση της Μουσικοθεραπείας στην Υγεία και την Εκπαίδευση» οι συμμετέχοντες θα:

·  γνωρίσουν τις  επιδράσεις της μουσικής σε σωματικό, νοητικό και ψυχικό επίπεδο

·  εξερευνήσουν και θα αναπτύξουν την έμφυτη μουσικότητά τους με κύριο όχημα τη μουσική ακρόαση και το μουσικό  αυτοσχεδιασμό

·  ενημερωθούν για τις εφαρμογές της μουσικής στους χώρους θεραπείας, κλινικές, συμβουλευτικά γραφεία, ιατρεία, στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια

· αποκτήσουν δεξιότητες για να χρησιμοποιούν την μουσική ώστε να εμπλουτίσουν την επαγγελματική τους πρακτική

   Η αξιολόγηση γίνεται μέσω  βιωματικών ασκήσεων και γραπτών εργασιών.

Στα πλαίσια του προγράμματος οι σπουδαστές θα διδαχθούν μαθήματα ψυχολογίας, θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα μουσικής, ιστορία και θεωρητικά μοντέλα της μουσικοθεραπείας, ψυχολογία, μουσική ακρόαση και μουσικό αυτοσχεδιασμό,  εφαρμογές της μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια και θα συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια μουσικοθεραπείας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ψυχολογία (40 ώρες)

Τρίτη 17:00 – 20:00

Ιστορία και θεωρητικά μοντέλα της μουσικοθεραπείας (40 ώρες)

Τετάρτη 17:00- 20:00

Μουσική ακρόαση και μουσικός αυτοσχεδιασμός I(40 ώρες)

Πέμπτη 17:00 – 20:00

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τέχνες και Ψυχανάλυση (40 ώρες)

Τρίτη 17:00 – 20:00

Εφαρμογές μουσικής σε κλινικά και εκπαιδευτικά πλαίσια (40 ώρες)

Τετάρτη 17:00 – 20:00

Μουσική ακρόαση και μουσικός αυτοσχεδιασμός II (40 ώρες)

Πέμπτη 17:00 – 20:00

Γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω τέχνης (20 ώρες)

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά, Διευθύντρια του Τομέα Ψυχολογίας, Παιδαγωγός- Ψυχολόγος

Το μάθημα χωρίζεται σε τρία μέρη (Εξελικτική Ψυχολογία, Σχολές Ψυχοθεραπείας, Κλινική Ψυχολογία).

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές βασικές γνώσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας οι οποίες τους είναι απαραίτητες για την άσκηση του Επαγγέλματος της Χοροθεραπείας. Σπουδάζουν Εξελικτική Ψυχολογία και θα μελετούν  όλα τα αναπτυξιακά στάδια του ανθρώπου από την γέννησή του.  Προσεγγίζουν όλες τις βασικές Σχολές Ψυχοθεραπείας (Ψυχαναλυτική, Αναλυτική, Συμπεριφοριστική, Γνωστική, Ανθρωπιστική, Ολιστική, Υπαρξιστική, Συστημική, Ψυχοσυνθετική).  Στο τρίτο μέρος του μαθήματος της  Κλινικής  Ψυχολογίας  οι σπουδαστές θα αποκτούν  τις απαραίτητες γνώσεις για να μπορούν να κάνουν διάγνωση χρησιμοποιώντας την κατάλληλη θεραπευτική μέθοδο.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Ουρανία Λιαρμακοπούλου

Βασικές αρχές μουσικής θεωρίας, ιστορία της μουσικής, θεωρητικά μοντέλα μουσικοθεραπείας.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ & ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (40 ώρες)

Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα διδαχθούν σε βάθος τις δύο βασικές τεχνικές της Μουσικοθεραπείας: την Μουσική ακρόαση και το Μουσικό Αυτοσχεδιασμό.

Η μουσική ακρόαση είναι μία τεχνική όπου ο θεραπευτής μαζί με τον θεραπευόμενο επιλέγουν μουσικά ακούσματα. Μέσα σε αυτή την διαδικασία ο θεραπευόμενος εναρμονίζεται με τους ήχους και μέσα από αυτήν τη διαδικασία ηρεμεί, έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του και μπορεί και εκφράζει ελεύθερα τα συναισθήματα του, απωθημένες εμπειρίες και βιώματα.

Ο μουσικός αυτοσχεδιασμός είναι  μία τεχνική που βοηθάει τον θεραπευόμενο με την βοήθεια του θεραπευτού να αναπτύξει την έμφυτη μουσικότητά του  χρησιμοποιώντας το σώμα, την φωνή και απλά μουσικά όργανα.

Ο θεραπευτής μαζί με τον θεραπευόμενο δημιουργούν μουσικά ακούσματα, αυτοσχεδιάζουν ανάλογα με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο θεραπευόμενος.

Ο θεραπευόμενος εξερευνά και αναπτύσσει την έμφυτη μουσικότητά του.

Ο θεραπευτής ενθαρρύνει τον θεραπευόμενο να δημιουργήσει την δική του «μουσική γλώσσα επικοινωνίας» χρησιμοποιώντας το σώμα, την φωνή και απλά μουσικά όργανα.

 

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Ουρανία Λιαρμακοπούλου

Σε θεωρητικό επίπεδο θα μελετήσουμε ψυχολογία και κοινωνιολογία της μουσικής, θα κάνουμε μια εισαγωγή στη μουσικοθεραπεία και τις θεωρητικές αρχές που τη διέπουν και θα διδαχθούμε πρακτικές εφαρμογές των παραπάνω.  Η αξιολόγηση γίνεται μέσω εργασιών, παρουσιάσεων και γραπτών εξετάσεων.

 

ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (40 ώρες)

Εισηγήτρια: Μαρία Καρκανιά

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να μπει ο σπουδαστής σε βάθος στις θεωρητικές  προσεγγίσεις οι οποίες  συνδέουν τις Τέχνες με την θεραπεία.  Ο σπουδαστής θα μελετά  τις  ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες ενημερώνουν θεωρητικά τις δημιουργικές θεραπείες με παραδείγματα και ανάλυση περιστατικών.

 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΗΣ

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να έρθουν οι σπουδαστές σε γνωριμία με τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης (Θεραπεία μέσω των Εικαστικών, Χοροθεραπεία, Δραματοθεραπεία, Παιγνιοθεραπεία).

Οι σπουδαστές παρακολουθούν  βιωματικά εργαστήρια από τις άλλες θεραπείες μέσω Τέχνης. Από το πρόγραμμα ορίζεται η παρακολούθηση τουλάχιστον τριών ωρών από τις υπόλοιπες προσεγγίσεις, μπορούν όμως να παρακολουθήσουν και περισσότερες ώρες.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μαρία Καρκανιά (Διευθύντρια του Προγράμματος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Μαρία Καρκανιά είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του τμήματος Ψυχολογίας του University of Wales. Συνέχισε τις σπουδές της στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MBA με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του University of Wales.

Έχει σπουδάσει Χορό μοντέρνο (ISTD),  φλαμένκο (Spanish Dance Society), αφρικάνικο (afro-modern) στις σχολές Χορού Ντιάνα Θεοδωρίδου, Φωκάς Ευαγγελινός, studio Χορός- Χώρος (Μέτσης)  και σύγχρονο στη σχολή χορού PK Dance school.

Έχει σπουδάσει πιάνο και αρμονία στο Εθνικό Ωδείο (Παράρτημα Ψυχικού).

Είναι Ψυχολόγος με Ψυχοδυναμική  κατεύθυνση και χρησιμοποιεί θεραπείες μέσω Τεχνών στη θεραπευτική δουλειά της με παιδιά και εφήβους και νέους.

Εξειδικεύεται στη χορήγηση των  ιχνογραφικών προβολικών  τεστ διάγνωσης , Η.T.P(House–Tree- Person), Draw a mother with her child, Kinetic Family, FairyTaleTest.

Είναι πιστοποιημένη από την Άριστον Ακαδημία Υπολογιστών για τη χορήγηση των τεστ Career Guidanceκαι Ariston Learning Styles (τεστ προσωπικότητας, κλίσεων και δεξιοτήτων).

Είναι συγγραφέας της Παιδικής σειράς βιβλίων «Ανακαλύπτω τα Επαγγέλματα»  (Ανακαλύπτω τα επαγγέλματα Υγείας, Ασφαλείας, Καλλιτεχνικά), (Εκδοτική Άλφα).

Είναι μέλος της  Βρετανικής Εταιρείας Ψυχολόγων (B.P.S).

 

Χριστόφορος Καρράς

Ο Χριστόφορος Καρράς σπούδασε Μουσικολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι καθηγητής μουσικής και Coach Trainer στην Athens Coaching Institute Ltd.Από το 2017 φοιτεί στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσικής και Κοινωνίας με κατεύθυνση στη Μουσικοθεραπεία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει εκπαιδευτεί  πάνω στο Evidence-basedCoaching, στο Athens Coaching Institute. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού γραφής ατόμων με τύφλωση Braille(επάρκεια).

Συνεργάζεται με το AthensCoachingInstitute, εκπαιδεύοντας ενήλικες στην Τέχνη του Coaching. Είναι λάτρης του Εποικοδομισμού και του Ουμανισμού στην εκπαίδευση αλλά και στη θεραπεία.

Παρέχει Coachingυπηρεσίες σε Performers, σε «άτομα που εκτίθενται σε κοινό και επιτελούν έργο σε πραγματικό χρόνο», όπως επαγγελματίες στο εταιρικό περιβάλλον, publicspeakers, καλλιτέχνες επιτελεστικών Τεχνών, αθλητές κτλ.

Μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και δομές ψυχικής υγείας.

Έχει δισκογραφήσει με την Universal music ent. και τραγούδια του έχουν χρησιμοποιηθεί ως μουσική επένδυση τηλεοπτικών διαφημίσεων και ραδιοφωνικών jingles. Έχει σκηνοθετήσει τηλεοπτικές διαφημίσεις εκ των οποίων η τελευταία ήταν το τηλεοπτικό μήνυμα της Κιβωτού του Κόσμου με μουσική επένδυση το τραγούδι του «Μπορώ».

 

Σπύρος  Μοσχόπουλος, Μουσικός                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Σπύρος Μοσχόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1974.

Είναι απόφοιτος του Αττικού Ωδείου (δίπλωμα πιάνου με Άριστα Παμψηφεί & 1ο Βραβείο, 1992) έχοντας καθηγητή τον διεθνούς φήμης πιανίστα Δημήτρη Τουφεξή.

Είναι κάτοχος πτυχίου Μπάτσελορ από το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος όπου σπούδασε μουσικολογία και κάτοχος πτυχίου Μάστερ από το Boston Conservatory με αντικείμενο την πιανιστική εκτέλεση και καθηγητή τον πιανίστα MichaelLewinως υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης.

Έχει λάβει μέρος σε σεμινάρια και έχει κάνει εμφανίσεις ως σολίστ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική. Είναι ενεργό μέλος  σε διάφορα σχήματα μουσικής δωματίου.

Οι συνεργασίες του περιλαμβάνουν συναυλίες με τον σαξοφωνίστα Δημήτρη Βασιλάκη, σύμπραξη με την ορχήστρα εγχόρδων Symfonietta Αθηνών, με το κουαρτέτο εγχόρδων AQuartett, με την πιανίστα Θάλεια Αθανίτη, με τον βιολονίστα Πέτρο Χρηστίδη, την Σοπράνο Έλενα Κόκκα, τον πιανίστα Jason Neville Fahy με την ηθοποιό Νάντια Μητρούδη  καθώς και με διάφορους  άλλους καλλιτέχνες.

Eχει δημιουργήσει το σχήμα DuetoTango με τον μπαντονεονίστα Λευτέρη Γρίβα και ήδη αριθμούν αρκετές εμφανίσεις. Ασχολείται συστηματικά με την εκτέλεση, διασκευή και σύνθεση έργων εμπνευσμένων από το Αργεντίνικο ταγκό καθώς και την λατινοαμερικάνικη μουσική. Περιστασιακά έχει ασχοληθεί με την σύνθεση είτε ως μουσική επένδυση σε ταινίες μικρού μήκους είτε ως συνθέτης οργανικής και φωνητικής μουσικής.

Ως σολίστ αριθμεί αρκετές εμφανίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με ρεσιτάλ πιάνου παρουσιάζοντας προσωπικές διασκευές σε έργα ταγκό νουέβο καθώς και λάτιν. 

Πιο πρόσφατη η συνεργασία του με την διακεκριμένη σολίστ του ακορντεόν και συνθέτιδα Ζωή Τηγανούρια. Έχει διατελέσει καθηγητής μουσικής των Αρσακείων Σχολείων και εργάζεται σε διάφορα ωδεία. Διατηρεί έναν σημαντικό κύκλο μαθητών. Επίσης διδάσκει πιάνο στην Σχολή Χατζήβεη. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές του και στο τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας, Ψυχιατρικής, Παιδαγωγικών και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και μουσικοί.  Μπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων σχολών κατόπιν συνέντευξης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι ετήσιο ή τριετές. Οι απόφοιτοι του μονοετούς προγράμματος μπορούν προαιρετικά να παρακολουθήσουν και 2ο έτος (ή και παραπάνω) που περιλαμβάνει πρακτική άσκηση  με εποπτεία και ατομική ανάλυση, για επί πλέον εμβάθυνση στο αντικείμενο.

Ημερομηνία έναρξης: 14/10/2019

ΚΟΣΤΟΣ

Το κόστος είναι 2.500€

Για εγγραφές έως 30/6/2019 ισχύουν μειωμένα δίδακτρα: 2000€ 

(Εγγραφή 250€ - Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να κατατεθεί σε δόσεις)

Το υπόλοιπο ποσό μπορεί να κατατεθεί σε δόσεις