Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Προϋποθέσεις Εγγραφής στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

1)  Πτυχίο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ ή ισότιμο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού.

Είναι δυνατόν να γίνουν δεκτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις με απόφαση του εκπαιδευτικού συμβουλίου και υποψήφιοι χωρίς πανεπιστημιακό τίτλο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ακολουθεί:

  • Με ηλικία τουλάχιστον 28 ετών και με τουλάχιστον 8 χρόνια προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο.
  • Με πτυχίο ΙΕΚ ή άλλης μεταλυκειακής τεχνικής σχολής, ηλικία τουλάχιστον 28 ετών και να έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο.

2)  Επαρκή γνώση αγγλικής γλώσσας (αποδεικνύεται με LOWER (FCE) CAMBRIDGE-MICHIGAN-PALSO, IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6,5 ή TOEFL με βαθμό τουλάχιστον 575). Τα παραπάνω δεν ισχύουν για υποψηφίους οι οποίοι έχουν κάνει σπουδές σε αγγλική γλώσσα. Εναλλακτικά, υποψήφιοι που δεν μπορούν να αποδείξουν επαρκή γνώση αγγλικής γλώσσας, μπορούν να κάνουν το τεστ αγγλικής γλώσσας του Ελληνοβρετανικού, στο οποίο πρέπει να πάρουν βαθμό τουλάχιστον 70%.