Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

MSc στην Πληροφορική

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

Πιστοποίηση

Το πρόγραμμα έχει παραχωρηθεί από το βρετανικό Πανεπιστήμιο, το οποίο χορηγεί και το πτυχίο.


Περιγραφή τμήματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ελληνοβρετανικού στην Επιστήμη των Υπολογιστών προσφέρει στους σπουδαστές εξειδίκευση στις σύγχρονες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού, με στόχο να εργαστούν σε σχετικά αντικείμενα ή να βελτιώσουν τη θέση τους, αν ήδη εργάζονται σε θέσεις πληροφορικής. Οι απόφοιτοι είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις επαγγελματικές τους προκλήσεις και να κατακτήσουν υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις πληροφορικής εντός ή εκτός Ελλάδος.

Παράλληλα με τις τεχνικές γνώσεις, το Πρόγραμμα προσφέρει και διοικητικά μαθήματα, με γνώμονα τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, που επιτάσσουν μεγαλύτερη ευρύτητα ικανοτήτων, οξύτητα πνεύματος και επιπλέον, δυνατότητα επίλυσης διοικητικών προβλημάτων. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση αφενός να ανταποκριθούν στις ανάγκες του τεχνικού αντικειμένου τους και αφετέρου, θα μπορούν να χαράξουν μία πορεία συνεχούς ανέλιξης μέσα στις επιχειρήσεις, και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους απόφοιτους αλλά και ώριμους επαγγελματίες που επιζητούν περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής τους και ενδυνάμωση των γνώσεών τους. Ως εκ τούτου στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι σχολών πληροφορικής, μαθηματικών, φυσικής, χημείας ή λοιπών τεχνικών κλάδων (μηχανικοί, αρχιτέκτονες κ.λπ.), αλλά και στελέχη με πολυετή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.

Η διάρκεια του Προγράμματος (μερικής φοίτησης) είναι 24 μήνες και εκτείνεται σε τέσσερα εξάμηνα. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων, ο σπουδαστής καλείται να εκπονήσει διπλωματική εργασία με ημερομηνία υποβολής στα τέλη του Οκτώβρη.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ

Semester 1

1.      Introduction to computing and software concepts

2.      Systems development and Data structures

3.      Introduction to WEB development and Multimedia

 

Semester 2

1.      Data Base Management Systems and Data Analysis

2.      Software engineering – Object Oriented Development (JAVA)

3.      Operating Systems in a Distributed Environment

 

Semester 3

1.      Web Design and Programming - Development tools

2.      Internet Technology @ E-commerce Applications

3.      Computer Communications and Networks

 

Semester 4

1.      IT Managerial Skills and Project Management

 

June to November after semester 4: Dissertation