Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

MBA

MBA

Κατά το 2015-16, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αναστείλλαμε την λειτουργία των κολλεγιακών μας προγραμμάτων.  Οι πληροφορίες που δίνουμε για τα προγράμματά μας αφορούν τα τμήματα σπουδών όπως λειτουργούσαν κατά το 2013-14 και όπως θα λειτουργήσουν ξανά κατά το 2019-20.

Στόχοι

Το πρόγραμμα ΜΒΑ του Ελληνοβρετανικού έχει παραχωρηθεί από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο και οδηγεί στην απόκτηση τίτλου ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα είναι έτσι δομημένο, ώστε να παρέχει στους σπουδαστές τις απαραίτητες σύγχρονες διοικητικές δεξιότητες και γνώσεις και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επιχειρηματικό πνεύμα, στη βάση σταθερών επιχειρηματικών πρακτικών. Δεδομένων των ραγδαίων εξελίξεων που πραγματοποιούνται στις μέρες μας στο αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, το πρόγραμμα ΜΒΑ στοχεύει να καλλιεργήσει την ικανότητα των σπουδαστών για αναλυτική σκέψη κατά τη λήψη αποφάσεων, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις ποικίλες νέες προκλήσεις, καθώς και να προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τις τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να διαχειριστούν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Εκτός, όμως, από τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα όσον αφορά στις ευκαιρίες μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η ακαδημαϊκή βάση του προγράμματος, καθιστά παράλληλα το ΜΒΑ ένα πολύτιμο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών. Παρακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα ΜΒΑ, οι σπουδαστές επενδύουν σε προσόντα, που θα αποδειχτούν πολύτιμα γι αυτούς για το υπόλοιπο της ζωής τους, αφού θα τους ανοίξει το δρόμο προς όλους τους τομείς της βιομηχανικής, οικονομικής, εμπορικής και ακαδημαϊκής ζωής.  


Διδασκαλία και μάθηση

MBAΣτόχος του προγράμματος ΜΒΑ είναι να αναπτύξει τις ακαδημαϊκές και επιχειρηματικές ικανότητες των συμμετεχόντων στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών και του μάρκετινγκ και της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων. Σημαντικός στόχος της διδασκαλίας και μάθησης είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες τα σχετικά αναλυτικά πρακτικά εφόδια, έτσι ώστε να εξοικειωθούν με τις τελευταίες στρατηγικές, διοικητικές, ποσοτικές και βιομηχανικές εξελίξεις στο χώρο των επιχειρήσεων και υπηρεσιών.

Η διαδικασία της μάθησης περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα από προσεγγίσεις εντός της τάξης, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων, περιπτώσεων προς μελέτη (case studies), σεμιναρίων, ομαδικών εργασιών και συζητήσεων.

Τα περισσότερα μαθήματα περιλαμβάνουν παραδόσεις και φροντιστήρια. Η βασική μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε μία τετράωρη παράδοση ανά μάθημα κάθε εβδομάδα. Όλα τα μαθήματα του ΜΒΑ διδάσκονται απογευματινές ώρες δύο φορές την εβδομάδα. Η διδασκαλία γίνεται στα αγγλικά.

Στην εκπαιδευτική μέθοδο περιλαμβάνονται, εκτός από διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια (συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων πληροφορικής), περιπτώσεις ανάληψης ρόλων (role playing) αλλά και εργασίες/ παρουσιάσεις, κατά άτομο ή και ομαδικές, σχετικές με σύγχρονα ζητήματα από τον χώρο της διοίκησης.

Η μέθοδος της αξιολόγησης βασίζεται σε ένα συνδυασμό των συνηθισμένων εξετάσεων, μιας διπλωματικής εργασίας αλλά και συνεχούς παρακολούθησης της πορείας του σπουδαστή, όπως αυτή εκφράζεται μέσω παράδοσης εργασιών, σχεδίων και case studies. Ο βασικός τους σκοπός δεν είναι να αποτελέσουν το μέσο για μια συνολική αξιολόγηση, αλλά κυρίως να βοηθήσουν τους σπουδαστές να γνωρίσουν την επίδοσή τους στο πρόγραμμα και επίσης, να παράσχουν πληροφορίες για συγκεκριμένες όψεις των υπό συζήτηση θεμάτων.

Τα μαθήματα του προγράμματος ΜΒΑ διδάσκονται από πλήρως καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, που βρίσκεται σε άμεση συνεργασία  με το αντίστοιχο προσωπικό (lecturers) του βρετανικού πανεπιστημίου, μέσω ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (moodle), στο οποίο έχουν άμεση πρόσβαση και οι σπουδαστές  Επίσης, σε κάθε περίπτωση το διδακτικό προσωπικό επιχειρεί να εξισορροπεί θεωρία και πρακτική. Τέλος, σε κάθε σπουδαστή του ΜΒΑ θα αντιστοιχεί ένας προσωπικός ακαδημαϊκός σύμβουλος, στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται για οποιεσδήποτε δυσκολίες τυχόν προκύψουν σχετικά με το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA

Το διδασκόμενο πρόγραμμα διαρκεί 24 μήνες και αποτελείται από 4 εξάμηνα, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

MBA

Core Courses

1st semester

·         General Management

·         Marketing Management

·         Information Systems and the Digital Firm

·         Introduction to Applied Mathematics (preparatory)*

2nd semester

·         Organisational Behaviour

·         Quantitative Methods

·         Managerial Economics

·         Introduction to Accounting (preparatory)*

3rd Semester

·         Human Resource Management

·         Operation Management

·         Financial Analysis and Management

·         Project Management (preparatory)*

Semester 4

Obligatory Courses

MBA - Business Administration

·         Strategic Management

·         Research Methods

MBA – Finance

·         Investment Analysis

·         Research Methods

MBA – Marketing

·         Strategic Marketing

·         Research Methods

MBA – Human Resources Management

·         Strategic HRM

·         Research Methods

Elective Courses

MBA - Business Administration

·         Management of Small Enterprises

·         The Economies of Balkan Countries

·         Management of  change

MBA - Finance

·         Corporate Finance

·         Risk Management and Derivatives

·         Financial Institutions and Monetary Policy

MBA - Marketing

·         Sales Management

·         Advertising

·         Services Marketing

MBA – Human Resources Management

·         Training and Development

·         Selection and Staffing

·         Cross – cultural Management

 

JULY –DECEMBER AFTER THE FOURTH SEMESTER:

DISSERTATION

 

*Candidates who have a certified knowledge (academic or professional) of any preparatory module will have the possibility to be excluded

 

 

MBA ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ: ΕΝΝΕΑ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙΣ

  1. Δυνατότητα μελέτης εκείνων των εργαλείων και τεχνικών που βοηθούν στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και διανομή προϊόντων και υπηρεσιών διεθνώς ανταγωνιστικών.
  2. Δυνατότητα εργασιακής απασχόλησης παράλληλα με τις σπουδές, μια και το ωράριο έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετεί τους εργαζομένους υποψηφίους. Συγκεκριμένα, η διάρκεια του προγράμματος είναι διετής, 4 εξάμηνα και τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες, δυο φορές την εβδομάδα.
  3. Ύπαρξη σύγχρονης βιβλιοθήκης με δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, 15.000 τίτλους βιβλίων, πολλά video, CD ROMκαι τεύχη διαφορετικών επιστημονικών περιοδικών.
  4. Ύπαρξη δύο πλήρως εξοπλισμένων εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και ενός επιπλέον μίνι εργαστηρίου πληροφορικής ειδικά για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού. Από όλους τους υπολογιστές υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.
  5. Διαμόρφωση ειδικού για τις ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος χώρου. Αίθουσες διδασκαλίας κατάλληλα διαρρυθμισμένες, σύγχρονος εξοπλισμός.
  6. Παρακολούθηση των μαθημάτων με σταθερή εβδομαδιαία βάση και για τα δύο έτη σπουδών.
  7. Διδακτικό προσωπικό με υψηλή επιστημονική επάρκεια, πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία στα αντικείμενα διδασκαλίας και σημαντικές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές διακρίσεις στους αντίστοιχους τομείς τους.
  8. Τίτλος σπουδών (MBA) από Βρετανικό Πανεπιστήμιο και επομένως με βαρύτητα στην αγορά εργασίας.
  9. Εγγύηση για την παροχή εκπαίδευσης υψηλής στάθμης και άρτιας επαγγελματικής κατάρτισης από έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που βρίσκεται ήδη στον εικοστό πρώτο χρόνο λειτουργίας του αλλά έχει ρίζες που φθάνουν έως το 1970.