31 Iανουαρίου 2009 Τεύχος 38
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
Τελική έγκριση της πενταετούς επιθεώρησης
Υποβολή αίτησης για άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κολλεγίου
Εγκατάσταση νέου συστήματος πυρόσβεσης στο Κολλέγιο
Πραγματοποιήθηκε το 3ο σεμινάριο ψυχολογίας
Επίσκεψη σπουδαστών μας στα εργοστάσια της Coca Cola και της Amstel
Εκδηλώσεις του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ελληνοβρετανικού
Εκδήλωση του Οργανισμού για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας
Ο Ανέστης Σαββίδης στο Β' έτος της Αρχιτεκτονικής του Πανεπιsτημίο του Cardiff

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
Ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότηαης
Το μέλι στα σαπούνια φέρνει κέρδη
Οι μπαταρίες θέλουν πάντα τον Γερμανό τους

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Άμυνα στην κρίση με επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια
Πράσινη άμυνα στην κρίση του φυσικού αερίου
Καταναλώνουμε περισσότερο απ' όσο παράγει η φύση
Θέλει...τέχνη να ζεις οικολογικά

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
Όχι πια δίαιτες, μόνο βιολογικά
Ηθική μόδα με ..ακριβά υλικά
Κλικ στη πνευματική κληρονομιά της Ευρώπης

ΑΡΘΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΣ
«Παραδοσιακή πώληση» της κας Μαστρογιάννη Φωτεινής
Οι προβλέψεις της ΙΒΜ για τις τεχνολογίες της επόμενης πενταετίας

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

     Όπως δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας, την 16η Ιουλίου 2008, συνεδρίασε στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, η Επιτροπή Πενταετούς ελέγχου (Quinquennial Review) του Πανεπιστημίου της Ουαλίας. Το Ελληνοβρετανικό υποβλήθηκε στον τρίτο πενταετή έλεγχο του Πανεπιστημίου, ενώ οι προηγούμενοι είχαν γίνει το 2003 και το 1998.
     Οι αλλαγές που συντελούνται αυτήν την εποχή στον χώρο της μεταλυκειακής άτυπης εκπαίδευσης με την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του Νόμου 3696 της 1ης Αυγούστου 2008, που αφορά την θέσπιση ελέγχου στα Κολλέγια και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την αναγνώριση των Ευρωπαϊκών πτυχίων, συνιστούν μια πραγματική μεταρρύθμιση.
     Κατά την διάρκεια του ελέγχου αυτού, επιθεωρήθηκαν όλα τα προσφερόμενα προγράμματα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι διαδικασίες, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό και γενικότερα όλοι οι συντελεστές της λειτουργίας του κολλεγίου ενώ συζητήθηκαν και όλα τα θέματα που προέκυψαν
     Έχω την εντύπωση όμως, ότι ένα μεγάλο μέρος των αντιδράσεων οφείλεται όπως πάντα στην έλλειψη καλής πληροφόρησης σχετικά με τρία θέματα:
      Με την ολοκλήρωση του ελέγχου ζήτησε ορισμένες συμπληρωματικές ενέργειες από το Κολλέγιο προκειμένου να ολοκληρώσει τη αξιολόγησή του. Όλες οι απαραίτητες εργασίες έγιναν κατά το τρίμηνο από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2008. Έτσι, το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, έδωσε την έγκριση για την συνέχιση της ήδη μακρόχρονης υφιστάμενης συνεργασίας για πέντε επιπλέον έτη.
     Στην ομιλία μου θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τις κύριες απαντήσεις στα τρία ανωτέρω θέματα και θα τελειώσω με τις σκέψεις μου για τις ευκαιρίες και τους κινδύνους, τις οποίες αυτή η μεταρρύθμιση θα δημιουργήσει.
     Παραθέτουμε την επιστολή του Πανεπιστημίου:
     «We are pleased to inform you that the Panel has confirmed that they are satisfied that the conditions of your Quinquennial Review have been met. We can confirm that the validated schemes at British Hellenic College are validated for a further five year period. Congratulations on the successful outcome of the Quinquennial Review».


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

     Όπως δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας, την 16η Ιουλίου 2008, συνεδρίασε στο Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, η Επιτροπή Πενταετούς ελέγχου (Quinquennial Review) του Πανεπιστημίου της Ουαλίας. Το Ελληνοβρετανικό υποβλήθηκε στον τρίτο πενταετή έλεγχο του Πανεπιστημίου, ενώ οι προηγούμενοι είχαν γίνει το 2003 και το 1998.
     Οι αλλαγές που συντελούνται αυτήν την εποχή στον χώρο της μεταλυκειακής άτυπης εκπαίδευσης με την ψήφιση και έναρξη εφαρμογής του Νόμου 3696 της 1ης Αυγούστου 2008, που αφορά την θέσπιση ελέγχου στα Κολλέγια και Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την αναγνώριση των Ευρωπαϊκών πτυχίων, συνιστούν μια πραγματική μεταρρύθμιση.
     Τον Δεκέμβριο, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο κατέθεσε στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, αίτηση για άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Κολλεγίου, σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθμ. 3696, ο οποίος ψηφίστηκε την 1η/8/2008.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

     Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου, εγκαταστάθηκε στο Κολλέγιο νέο σύστημα πυρόσβεσης, ώστε να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την πυρασφάλεια του κτιρίου, του προσωπικού και των σπουδαστών.
     Κατά την διάρκεια του ελέγχου αυτού, επιθεωρήθηκαν όλα τα προσφερόμενα προγράμματα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, οι διαδικασίες, οι καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό και γενικότερα όλοι οι συντελεστές της λειτουργίας του κολλεγίου ενώ συζητήθηκαν και όλα τα θέματα που προέκυψαν
     Έχω την εντύπωση όμως, ότι ένα μεγάλο μέρος των αντιδράσεων οφείλεται όπως πάντα στην έλλειψη καλής πληροφόρησης σχετικά με τρία θέματα:
      Το σύστημα πυρόσβεσης περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιάς και ενεργοποίησης συναγερμού, καθώς επίσης και την προμήθεια πυροσβεστήρων και την εγκατάστασή τους σε όλους τους ορόφους του κτιρίου, για την άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


ΤΕΥΧΟΣ 1


ΤΕΥΧΟΣ 2


ΤΕΥΧΟΣ 3


ΤΕΥΧΟΣ 4


ΤΕΥΧΟΣ 5


ΤΕΥΧΟΣ 6


ΤΕΥΧΟΣ 7


ΤΕΥΧΟΣ 8


ΤΕΥΧΟΣ 9


ΤΕΥΧΟΣ 10


ΤΕΥΧΟΣ 11


ΤΕΥΧΟΣ 12


ΤΕΥΧΟΣ 13


ΤΕΥΧΟΣ 14


ΤΕΥΧΟΣ 15


ΤΕΥΧΟΣ 16


ΤΕΥΧΟΣ 17


ΤΕΥΧΟΣ 18


ΤΕΥΧΟΣ 19


ΤΕΥΧΟΣ 20


ΤΕΥΧΟΣ 21


ΤΕΥΧΟΣ 22


ΤΕΥΧΟΣ 23


ΤΕΥΧΟΣ 24


ΤΕΥΧΟΣ 25


ΤΕΥΧΟΣ 26


ΤΕΥΧΟΣ 27


ΤΕΥΧΟΣ 28


ΤΕΥΧΟΣ 29


ΤΕΥΧΟΣ 30


ΤΕΥΧΟΣ 31


ΤΕΥΧΟΣ 32


ΤΕΥΧΟΣ 33


ΤΕΥΧΟΣ 34


ΤΕΥΧΟΣ 35


ΤΕΥΧΟΣ 36


ΤΕΥΧΟΣ 37