Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Πενταετής κύκλος σεμιναρίων Ψυχολογίας - 1ο έτος: Σχολές Ψυχοθεραπείας

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Θεωρία - τεχνικές - θεραπεία)

 

 

ΚΥΚΛΟΣ 9 ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Τα σεμινάρια του Κύκλου Σχολές Ψυχοθεραπείας, πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη / Παρασκευή και ώρα 6.00-9.00μμ, στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

7/6/2013    - «Ψυχοδυναμική Προσέγγιση (Sigmud Freud)»

14/6/2013  - «Λακανική Προσέγγιση (Jacques Lacan)»

19/6/2013  - «Νεοψυχαναλυτική προσέγγιση (Carl Young)»

21/6/2013  - «Αντλεριανή προσέγγιση (Alfred Adler)»

26/6/2013  - «Μπηχεβιοριστική προσέγγιση (B. F. Skinner)»

28/6/2013  - «Υπαρξιστική προσέγγιση (Irvin Yalom)»

3/7/2013    - «Συστημική προσέγγιση»

5/7/2013    - «Ολιστική προσέγγιση (Gestalt)»

10/7/2013  - «Ψυχοσυνθετική προσέγγιση (Roberto Assagioli)»

 

Κόστος παρακολούθησης για όλο τον κύκλο: 200€ 

Κόστος παρακολούθησης για όλο τον κύκλο για φοιτητές: 100€

Τιμή σεμιναρίου: 30€

Τιμή σεμιναρίου για φοιτητές: 20€

 

Χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής.

 

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν τον κύκλο μπορούν να συνεχίσουν με την παρακολούθηση του πενταετούς κύκλου σεμιναρίου με τα εξής θέματα:

  • 2ο έτος 2013-14: Εξελικτική Ψυχολογία
  • 3ο έτος 2014-15: Ψυχομετρικά τεστ
  • 4ο έτος 2015-16: Θέματα Ψυχοπαθολογίας
  • 5ο έτος 2016-17: Θεραπεία  και Πρακτική