Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με δυνατότητα διορισμού σε θέσεις ΠΕ του Δημοσίου Τομέα αποφοίτων μας που έχουν βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ανακοίνωσε πρόσφατα την σχετική γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία, οι κάτοχοι βεβαιώσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), μπορούν να διοριστούν σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα κατηγορίας ΠΕ καθώς και να μεταταγούν σε αντίστοιχη θέση κατηγορίας ΠΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την σχετική γνωμοδότηση πατώντας εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων των αποφοίτων του Κολλεγίου μας (και των άλλων «Ευρωπαϊκών» Κολλεγίων) προσδιορίζεται με σαφήνεια στο ΠΔ 38/2010, όπως τροποποιήθηκε το 2013 και μετά. Μπορείτε να δείτε το σχετικό κείμενο στην ιστοσελίδα μας πατώντας εδώ.