Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Για την εταιρεία

22/5/2017 - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση, την 11.06.2018

Προσάρτημα 30/06/2017

Ισολογισμός 30/06/2017

Αποτελέσματα 30/06/2017

09/12/2017 - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31.12.2017

Ισολογισμός 30/06/2016

Αποτελέσματα 30/06/2016

09/12/2016 - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31.12.2016

Ισολογισμός 30/06/2015

09/12/2015 - Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 31.12.2015

04/02/2015 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 26.05.2015

02/02/2015 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24.02.2015

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2014

Ισολογισμός 30/06/2014

24/7/2014 - Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ισολογισμός 30/6/2013

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2013