Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Το Ελληνοβρετανικό συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Η τροφή μου – Το φάρμακό μου” (FoodMed)

 

Αθήνα, 23.07.2013

 

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά

μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος “Η τροφή μου – Το φάρμακό μου” (FoodMed)

Σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια προωθεί την Υγιεινή Διατροφή

Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο δραστηριοποιείται από το 1992 με την κατάρτιση αγροτών και άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα βιολογικής γεωργίας και αγροτουρισμού. Έτσι, έχει εκπονήσει και συμμετάσχει σε 11 μεγάλα διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα για αυτά τα αντικείμενα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν μερικώς είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από τον ΟΟΣΑ (http://www.ellinovretaniko.gr/el/static/international-relations-el.aspx).  

Κατά τα πρόσφατα έτη το Κολλέγιο συμμετείχε στην υλοποίηση τριών σημαντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό (με μερική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Σημειώνουμε, ότι αυτά τα προγράμματα ανατέθηκαν σε πολυεθνικές συμπράξεις κυρίως  Πανεπιστημίων της ΕΕ αλλά και άλλων σχετικών οργανισμών μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και ότι σε όλες τις περιπτώσεις η εκπόνηση των προτάσεων έγινε από το Ελληνοβρετανικό. Αναφέρουμε τα προγράμματα:

·         Alter-Agro: Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης στον αγροτικό τομέα – με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Leonardo(www.euranek.com/alter-agro/index-gr.html)

·         e-Agrinet: Ηλεκτρονικό Αγροτικό Εκπαιδευτικό Δίκτυο – με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Socrates(www.e-agrinet.com)

·         Re-agro: Διάδοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων Αγροτικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων(με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Lifelong Learning) (www.re-agro.eu)

Τα παραπάνω προγράμματα στόχευαν στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών των αγροτών σε εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. Αυτές ανήκαν σε δύο βασικές κατηγορίες - ειδικό τουρισμό (αγροτικός, υπαίθριος, οικολογικός, ορειβατικός, ιστορικός και κυνηγετικός) και τις βιολογικές καλλιέργειες.

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων προσφέραμε σε πολλές περιοχές της χώρας μια μεγάλη σειρά σεμιναρίων τα οποία παρακολούθησαν κυρίως αγρότες αλλά και πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι μεταξύ των οποίων πολλοί ήταν καταναλωτές βιολογικών προϊόντων και κατ’ επέκταση ενδιαφέρονταν και για το θέμα του αγροτουρισμού.

Με βάση αυτή την εμπειρία αποφασίσαμε να προετοιμάσουμε μία πρόταση με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή βιολογικών προϊόντων σε αντίθεση με τον παραγωγό που ήταν ο τελικός αποδέκτης των προηγούμενων προγραμμάτων.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί η πρόταση η οποία αναπτύχθηκε από εμάςκαι υποβλήθηκε με συντονιστή το Αγροτικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (Βουλγαρία) εγκρίθηκε (με μερική χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Grundtvig) και η υλοποίησή του έργου θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2013.

Στην ευρωπαϊκή σύμπραξη μετέχουν:

-      Αγροτικό Πανεπιστήμιο του Πλόβντιβ (Βουλγαρία)

-      Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης (Ισπανία)

-      Πανεπιστήμιο της Έβορα (Πορτογαλία)

-      Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο (Ελλάδα)

-      Training 2000 (Ιταλία)

Η πρόταση έχει τίτλο «My  food- my medicine»και η ιδέα προέκυψε από την γνωστή φράση του Ιπποκράτη «Η τροφή σου είναι το φάρμακό σου» γιατί πιστεύουμε πως η σωστή διατροφή είναι θεμέλιος λίθος για την υγεία και πως τα καλύτερα φάρμακα υπάρχουν ελεύθερα  και δωρεάν στη φύση. Για εμάς βεβαίως σωστή διατροφή είναι η διατροφή με προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας.

Στηριζόμενοι στην παραπάνω «αλήθεια» στοχεύουμε να προωθήσουμε τα οφέλη της υγιεινής διατροφής μέσω της ανάπτυξης καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού και μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων και άλλων προωθητικών ενεργειών, που θα απευθύνονται όχι μόνο σε επαγγελματίες αλλά σε κάθε άνθρωπο.

Αυτός είναι ένας στόχος, που πιστεύουμε ότι ταιριάζει σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό όπως το ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ και είμαστε περήφανοι που σε αυτή μας την προσπάθεια συμμετέχουν γνωστά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Γιαπερισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.food-med.eu .