Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Ζητούνται καθηγητές δραματοθεραπείας, μουσικοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας

Ζητούνται καθηγητές δραματοθεραπείας, μουσικοθεραπείας και παιγνιοθεραπείας με σχετικές σπουδές σε ευρωπαϊκά και αμερικάνικα πανεπιστήμια. 

Αποστολή βιογραφικών υπ' όψη κας Μαρίας Καρκανιά στο email contact@bhc.gr.