Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ

 

Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα τη Δράση «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους έως 29 ετών».

Η δράση απευθύνεται σε νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών πτυχιούχους ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

·        Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών

·       Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών εντός συνεχόμενων 5 μηνών (5 ώρες ημερησίως – 100 ώρες μηνιαίως)

·        Υπηρεσίες υποστήριξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Η συμμετοχή σας στη δράση προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

·        Εκπαιδευτικό επίδομα για το σύνολο του προγράμματος (θεωρία και πρακτική) που ανέρχεται από 2.400€ έως 2.700€

·        5μηνη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας

·        Πιθανότητα πρόσληψης μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης

Η συνεργασία σας με το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ σας προσφέρει:

·        Συνεργασία για την υποβολή και την παρακολούθηση της Online συμμετοχής σας στην δράση (www.voucher.gov.gr)

·   Επιλογή προγράμματος μέσα από μια τεράστια δέσμη εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων

·        Πρακτική άσκηση σε σημαντικές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας

·        Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

·        Σύγχρονες Εγκαταστάσεις

·        Εξειδικευμένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων

·        Δημιουργία και Συνεχής Ενημέρωση  Ατομικού Φακέλου Προώθησης στην Αγορά Εργασίας

·        Φιλική και πλήρη διοικητική υποστήριξη

 

Σημειώνουμε ότι το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ είναι μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΔΕΛΤΑ, για τον οποίο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε στο www.deltakek.gr, στο 210 8258500 ή στο e-mailn.xidia@deltakek.gr