Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Σύνταξη από τον ΟΓΑ για σπουδάστρια του Κολλεγίου

Υπενθυμίζουμε ότι έχει εγκριθεί η χορήγηση σύνταξης επιζώσας κληρονόμου σε φοιτήτρια του Ελληνοβρετανικού.  Συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση του Ελληνοβρετανικού, δικαιώθηκε η αιτούσα χορήγησης σύνταξης επιζώντων από τον ΟΓΑ, ο οποίος στην αρχή αρνιόταν κάτι τέτοιο με την δικαιολογία ότι τα Κολλέγια δεν αποτελούν αναγνωρισμένη μορφή εκπαίδευσης. 

Αυτή την άποψη κατέρριψε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Οργανισμού.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους αποφοίτους του Ελληνοβρετανικού αντιμετωπίζει αντίστοιχη δυσκολία, μπορεί να επικοινωνήσει με την κα. Δαμιανίδου στο τηλ. 210-8217710 (Τρίτη και Πέμπτη,  9:00-17:00)