Σύνδεση σπουδαστών
Ελληνικά English
 

Οι πρώτες αναγνωρίσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας για μεταπτυχιακούς αποφοίτους

 

Οι πρώτες αναγνωρίσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας για μεταπτυχιακούς αποφοίτους του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου είναι γεγονός!

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας σε αποφοίτους του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΒΑ, μετά από σχετική αίτησή τους στο αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου Παιδείας.

Σημειώνουμε ότι η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας δίνει στους αποφοίτους μας τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα στην Ελλάδα με αυτά που έχουν οι απόφοιτοι των αντίστοιχων ελληνικών πανεπιστημιακών προγραμμάτων.

Συνάπτουμε μία τέτοια απόφαση στην οποία έχουμε σβήσει για ευνόητους λόγους το όνομα του ωφελούμενου.